พบกับเส้นทางใหม่ บินตรงสู่ เกาสง

เปิดประตูสู่ตอนใต้ของประเทศไต้หวัน  การบินไทยร่วมกับไทยสมายล์ เปิดเส้นทางใหม่สู่ เกาสง ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมจีน และ วัฒนธรรมยุคสมัยใหม่ ที่ผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

 

จองบัตรโดยสารตั้งแต่ วันนี้ - 15 ตุลาคม 2560

เดินทางได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2560

 

ราคา ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาสง สำหรับชั้นประหยัด เริ่มต้นที่ 10,055 บาท/ ท่าน



ไทยสมายล์ให้บริการเที่ยวบินตรงสู่ เกาสง ประเทศไต้หวัน ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

เส้นทาง ออกถึงวันเที่ยวบิน
กรุงเทพฯ - เกาสง 10.00 14.00 ทุกวัน TG2688
เกาสง - กรุงเทพฯ 15.20 17.50 ทุกวัน TG2689

*เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออกและปิด 40 นาทีก่อนเวลาเครื่องออกตามตาราง

 

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

ระยะเวลาพำนักขั้นต่ำ

2 วัน

อายุบัตรโดยสาร

30 วัน

ไมล์สะสม

 

25% ของไมล์ปกติ
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก ไม่มีส่วนลด
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก เด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง - คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขบัตรโดยสาร


1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ครั้ง/ ท่าน
2. การแก้ไขชื่อ(ตัวสะกด): สามารถเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง  
3. ยกเลิก/ ขอคืนเงิน: ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้

เงื่อนไขอื่นๆ

 


- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
- TGXXXX ให้บริการโดยสายการบินไทยสมายล์

*ราคาพิเศษตั๋วไป-กลับรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า