ราคาพิเศษไปประเทศจีนจากกรุงเทพฯ

ออกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 20 ธันวาคม 2559

ออกเดินทาง : 03 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
จาก กรุงเทพฯ ไป

ราคาบัตรโดยสาร ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่(บาท)

ปักกิ่ง

         12,270       

เซี่ยงไฮ้ 

         11,270        

เซี่ยเหมิน

         8,270        

เฉิงตู

         9,270        

กวางโจว

         7,770        

คุนหมิง

         6,770        

 

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง
วันนี้ – 20 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาการเดินทาง 03 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
ภาษีและค่าธรรมเนียม ราคาบัตรฯข้างต้น รวม ภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
การแวะพัก(Stopover) ไม่อนุญาต
อายุบัตรโดยสาร 14 วัน
ไมล์สะสม ชั้นโดยสาร V/W ได้รับไมล์สะสม 25% ของไมล์ปกติ
ชั้นโดยสาร L ไม่ได้รับไมล์สะสม
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก บัตรโดยสารเด็กคิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก บัตรโดยสารทารก พร้อมที่นั่ง คิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
บัตรโดยสารทารก ไม่มีที่นั่ง คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่
หลังจากออกบัตรโดยสาร

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข: ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ
การเปลียนแปลงวันเดินทางเที่ยวไป: ไม่อนุญาต
การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในอายุของบัตรโดยสาร ด้วยเงื่อนไขโปรโมชั่นเดิมและรหัสชั้นโดยสารเดิม โดยจะต้องขอทำการเปลี่ยนแปลงที่สำนักงานของการบินไทย มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาทต่อเที่ยวต่อท่าน และค่าส่วนต่าง (ถ้ามี)
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน : ไม่อนุญาต
ยกเลิก/ขอคืนเงิน : ไม่อนุญาต

เงื่อนไขอื่นๆ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??