สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าการบินไทย เมื่อแสดง BOARDING PASS

THAI BOARDING PASS PRIVILEGE

เพียงแสดง Boarding Pass ลูกค้าการบินไทยก็สามารถรับสิทธิประโยชน์ อาทิ บัตรส่วนลดสินค้า 10% ได้ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี ห้างสรรพสินค้าเซ็น และ เซ็นทรัลทุกสาขา

อ่านต่อ

THAI BOARDING PASS PRIVILEGE

เพียงแสดง Boarding Pass ลูกค้าการบินไทยก็สามารถรับสิทธิประโยชน์ อาทิ บัตรส่วนลดสินค้า 10% ได้ที่ ศูนย์การค้ารินาเซนเต ประเทศอิตาลี (Linascente Department Store)

อ่านต่อ

THAI BOARDING PASS PRIVILEGE

เพียงแสดง Boarding Pass ลูกค้าการบินไทยก็สามารถรับสิทธิประโยชน์ อาทิ บัตรส่วนลดสินค้า 10% ได้ที่ ศูนย์การค้า คาเดเว โอเบอร์โพลลิงเกอร์ และ อัลสแตร์เฮาส์ ประเทศเยอรมนี

อ่านต่อ