การปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เนื่องจากผลกระทบจากพายุโซนร้อนฮาโตะ ดังนี้ :

A) เที่ยวบิน จากกรุงเทพฯ ไป ฮ่องกง

    TG600 - ออกจากกรุงเทพฯ : 13:30 // ถึงฮ่องกง : 17:15

    TG628 - ยกเลิกเที่ยวบิน

    TG638 - ออกจากกรุงเทพฯ: 21:15 // ถึงฮ่องกง: 01:00 (24 สิงหาคม 2560)

    TG606 - ออกจากกรุงเทพฯ: 22:15 // ถึงฮ่องกง: 02:00 (24 สิงหาคม 2560)

    TG602 - ออกจากกรุงเทพฯ: 03:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงฮ่องกง: 06:45 (24 สิงหาคม 2560)

B) เที่ยวบิน จากฮ่องกงไป กรุงเทพฯ

     TG603 - ตรงตามเที่ยวบิน

     TG601 - ออกจากฮ่องกง: 18:45 // ถึงกรุงเทพฯ: 20:30

     TG629 - ยกเลิกเที่ยวบิน

     TG639 - ออกจากฮ่องกง: 02:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงกรุงเทพฯ : 03:40 (24 สิงหาคม 2560)

     TG607 - ออกจากฮ่องกง: 03:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงกรุงเทพฯ : 04:40 (24 สิงหาคม 2560)

C) เที่ยวบิน จากภูเก็ต ไป ฮ่องกง

     TG608 - ออกจากภูเก็ต: 04:40 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงฮ่องกง: 09:20 (24 สิงหาคม 2560)

D) เที่ยวบินจากฮ่องกง ไป ภูเก็ต

     TG609 - ออกจากฮ่องกง: 15:00 // ถึงภูเก็ต: 17:20

E) เที่ยวบินจาก โซล ไป ฮ่องกง

    TG629 - ยกเลิกเที่ยวบิน

F) เที่ยวบินจาก ฮ่องกง ไป โซล

    TG628 - ยกเลิกเที่ยวบิน

กรุณาติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center (02) 356-1111 (24 ชั่วโมง)

เมนู

จาริกแดนพุทธภูมิ

อกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

ออกเดินทาง: วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

BOOK FLIGHT

Click for stopover                                     Click for stopover

        ไป-กลับ          

 


จาก กรุงเทพฯ ไป

 

ราคาบัตรโดยสาร ต่อ 1 ท่าน(บาท)
เริ่มต้นที่


เที่ยวเดียว


ไป-กลับ


กายา


12,995

 

20,220


พาราณสี


13,535


21,540

 

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง
วันนี้ - 31 มีนาคม 2560
ระยะเวลาการเดินทาง วันนี้ - 31 มีนาคม 2560
ภาษีและค่าธรรมเนียม ราคาบัตรฯข้างต้น รวมภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
การแวะพัก(Stopover) ไม่อนุญาต
อายุบัตรโดยสาร 1 เดือน
ไมล์สะสม ได้รับไมล์สะสมตามปกติ
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก บัตรโดยสารเด็กคิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก บัตรโดยสารทารก พร้อมที่นั่ง คิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
บัตรโดยสารทารก ไม่มีที่นั่ง คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่
หลังจากออกบัตรโดยสาร

การเปลี่ยนแปลงชื่อ: ไม่อนุญาต
การแก้ไขตัวสะกดชื่อในกรณี่ที่สะกดผิดบางตัวอักษร: สามารถเปลี่ยนแปลงก่อนการเดินทางเที่ยวไปได้ ในกรณีที่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

เลื่อนชั้นโดยสารสูงขึ้น: อนุญาต 
การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในอายุของบัตรโดยสาร ด้วยเงื่อนไขโปรโมชั่นเดิมและรหัสชั้นโดยสารเดิม โดยจะต้องขอทำการเปลี่ยนแปลงที่สำนักงานของการบินไทย
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน: อนุญาต
ยกเลิก/ขอคืนเงิน:

     ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารทั้งหมด: อนุญาต โดยมีค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ต่อบัตรโดยสาร

     ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารขาใดขาหนึ่ง: อนุญาต โดยไม่มีค่าธรรมเนียม (โดยนำราคาแบบเที่ยวเดียวมาหักคืน)

เงื่อนไขอื่นๆ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??
Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on  Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.