รับเพิ่มสูงสุด 2,000 ไมล์ ในเส้นทางต่างประเทศ

Bonus Mile

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • 1.สิทธิประโยชน์ จะมอบให้แก่ ผู้โดยสารจำนวน 1,000 ท่านแรกที่สำรองที่นั่งและชำระค่าบัตรโดยสารฯ ไปกลับ ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด ในเส้นทางระหว่างประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ www.thaiairways.com ระหว่าง วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น
  • 2. บัตรโดยสารฯ จะต้องเริ่มต้นเดินทางเที่ยวแรก (First Departure Flight) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป และออกจากประเทศไทย เท่านั้น 
  • 3.โบนัสไมล์ดังกล่าวให้เฉพาะการเดินทางบนเส้นทางบินในภูมิภาค Regional และเส้นทางบินระหว่างทวีป Inter-Continental เท่านั้น โดยไม่รวมการเดินทางเส้นทางบินภายในประเทศ
  • 4.ในเส้นทางบินในภูมิภาค (Regional routes) ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ/ชั้นประหยัดพรีเมี่ยมและชั้นประหยัด จะได้โบนัสไมล์ จำนวน 1,500/1,000/500/500 ไมล์ ตามลำดับ
  • 5. ในเส้นทางบินในระหว่างทวีป (Inter-continental routes) ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ/ชั้นประหยัดพรีเมี่ยมและชั้นประหยัด จะได้โบนัสไมล์ จำนวน 2,000/1,500/1,000/1,000 ไมล์ ตามลำดับ
  • 6. ไมล์สะสมจะเข้าสู่ระบบหลังจากจบรายการส่งเสริมการขายภายใน 60 วัน (โดยไม่ต้องรอบัตรโดยสาร Flown)
  • 7. การบินไทยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีข้อกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด