โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ช่วงงานรักคุณเท่าฟ้า 2558

 

เงื่อนไขการรับคะแนนพิเศษและของกำนัล

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ที่ออกในประเทศไทยที่ลงทะเบียนร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายภายในงานรักคุณเท่าฟ้า 2558 และทางช่องทางออนไลน์ของการบินไทย ภายในงาน ตามที่กำหนดเท่านั้น
• คะแนนสะสมจะคำนวณทุกๆ 10,000 บาท โดยรวมกับคะแนนปกติจนครบจำนวนเท่าที่กำหนด
• บัตรเครดิตซิตี้แบงก์อัลทิมา และซิตี้แบงก์ รีวอร์ด รับคะแนนเพิ่ม 1 เท่า สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่าย 30,000 บาทขึ้นไป และคะแนนเพิ่ม 3 เท่า สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่าย 60,000 บาทขึ้นไป                                                              
• บัตรเครดิตซิตี้แบงก์รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภท รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่ม จนได้อัตราการแลกไมล์ตามที่กำหนด
• บัตรเครดิตซิตี้แบงก์แคชแบ็กทุกประเภท รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 0.25% สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่าย 30,000 บาทขึ้นไป และ 1% สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่าย 60,000 บาทขึ้นไป
• จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 100,000 บาท/ตลอดรายการ/ลูกค้ารวมทุกประเภทบัตรหลักและบัตรเสริม                                       
• คำนวณยอดการใช้จ่ายรวมกัน ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 58
• ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณและมอบเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
•กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับคะแนนพิเศษ ตามที่ระบุในเอกสารข้างตัน
•คะแนนสะสมจะถูกบันทึกให้ในบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่สมาชิกฯ ร่วมรายการ โดยสมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบคะแนนสะสม
•รับของกำนัล Avis Voucher และกระเป๋าล้อลาก ได้ที่
*Counter Citi M ชั้น 4 ข้าง Fitness First หรือ
*Citi Network ชั้น G โซน North
•กรณีที่ซื้อผ่านทางออนไลน์ กรุณาแสดงบัตรโดยสารที่นั่งจากe-ticket ที่ส่งจากทางการบินไทย ที่ระบุ วัน เวลา ที่ออกบัตรโดยสาร และเซลล์สลิป เพื่อรับของกำนัลข้างต้น ณ จุดรับของกำนัล
•ธนาคารซิตี้แบงก์ ไม่มีส่วนรับผิดชอบและกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่จำหน่าย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายบัตรโดยสารโดยตรง กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนชำระเงิน
•ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธนาคารฯ กำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด
(Promotion code: CBOU67)