โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตซิตี้แบงก์


เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์

● สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยที่ลงทะเบียนร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์การบินไทยที่กำหนดเท่านั้น
● รับคะแนนสะสมจากยอดการใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
● คำนวณยอดการใช้จ่ายรวมกัน ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
● จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 100,000บาท/เดือน/ลูกค้ารวมทุกประเภทบัตรหลักและบัตรเสริม
● คะแนนสะสมจะถูกบันทึกให้ในบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่สมาชิกฯ ร่วมรายการ โดยสมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบคะแนนสะสม
● ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
● คะแนนสะสมจะคำนวนทุกๆ 10,000 บาท ที่เกิน 30,000 บาทโดยรวมกับคะแนนปกติจนครบจำนวนที่กำหนด
● บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ อัลทิม่า และ ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด รับคะแนนเพิ่ม 1 เท่าสำหรับทุกๆ 10,000 บาท จากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป และคะแนนเพิ่ม 5 เท่าสำหรับทุกๆ 10,000 บาทจากยอดที่เกิน 60,000 บาท ขึ้นไป
● บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัลออร์คิด พลัส ทุกประเภทรับคะแนนสะสมเพิ่มจนได้อัตราแลกไมล์ตามที่กำหนด
● บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แคชแบ็กทุกประเภทรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 0.25% สำหรับทุกๆ 10,000 บาท และ 1% สำหรับทุกๆ 10,000 บาทจากยอดที่เกิน 60,000 บาท
● จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 100,000บาท/เดือน/ลูกค้ารวมทุกประเภทบัตรหลักและบัตรเสริม
● คะแนนสะสมจะถูกบันทึกให้ในบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่สมาชิกฯ ร่วมรายการ โดยสมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบคะแนนสะสม
● ธนาคารฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายหรือให้บริการแต่อย่างใด