เส้นทางภายในประเทศ (มาสเตอร์การ์ด)

ออกบัตรโดยสาร วันที่ 01 มีนาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561

ออกเดินทาง วันที่ 01 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561

ไม่อนุญาตให้ออกเดินทาง วันที่ 12 - 15 และ 20 - 29 ตุลาคม 2560/ 02 - 05 พฤศจิกายน 2560/ 01 - 05 และ 08 - 10 ธันวาคม 2560/ 29 ธันวาคม 2560 - 01 มกราคม 2561/ 13 - 17 เมษายน 2561/ 27 - 30 กรกฎาคม และ 11 - 13 สิงหาคม 2561


เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ และ กระบี่ ภูเก็ต เชียงใหม่


*ชำระด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด

สำรองที่นั่ง

Terms & Conditions for booking

ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง
 01 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาการเดินทาง 01 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561
ภาษีและค่าธรรมเนียม ราคาดังกล่าว รวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว
อายุบัตรโดยสาร 1 เดือน
ไมล์สะสม ได้รับไมล์สะสมตามปกติ
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก บัตรโดยสารเด็กคิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก

บัตรโดยสารทารกคิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่

หลังจากออกบัตรโดยสาร 1. การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร: ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ
2. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบิน: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในอายุบัตรโดยสาร ด้วยเงื่อนไขโปรโมชั่นและรหัสชั้นโดยสารเดิม โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
3. การแก้ไขตัวสะกดชื่อ-นามสกุล: มีค่าธรรมเนียม 500 บาท
4. ยกเลิก/ขอเงินคืน: ไม่อนุญาต
เงื่อนไขอื่น มีที่นั่งจำนวนจำกัด

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??