Fly High with My Family - เส้นทางระหว่างประเทศ

ออกบัตรโดยสาร วันที่ 21 ธันวาคม 2560 - 10 มกราคม 2560

ออกเดินทาง 10 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560

เพื่อแทนคำขอบคุณ สำหรับลูกค้าที่ได้มาร่วมงาน “Fly High with my Family” ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

การบินไทยขอมอบสิทธิในการซื้อบัตรโดยสารราคาพิเศษในเส้นทาง กรุงเทพฯ ไป ฮ่องกง ฟุกุโอกะ นาริตะ โอซากา นาโกยา โซล ไทเป และ สิงคโปร์ เริ่มต้นที่ 7,160 บาท บนชั้นประหยัด และ 17,660 บาท บนชั้นธุรกิจ

* กรุณากรอกรหัสโปรโมชั่น (Promotion Code) ที่ได้รับจากงาน Fly High with my Family" เพื่อรับสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งในราคาพิเศษ

โรงแรมที่พัก

โรงแรมที่พัก

royalorchidholidays

agoda

CAR RENTAL

รถเช่า

CAR RENTAL

 

 

EUROPEAN RAIL

บัตรโดยสารรถไฟในยุโรป

diethelm-logo

 

 

HoridayTaxis

รถรับ-ส่งสนามบิน

 

 

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง

 

 จาก กรุงเทพฯ ไป


ราคาบัตรโดยสาร ไป-กลับ ต่อ 1 ท่าน (บาท)
เริ่มต้นที่ชั้นประหยัด


ชั้นธุรกิจ


ฮ่องกง

 

7,480


 

18,300


ฟุกุโอกะ

 

16,605


 

54,105นาริตะ / ฮาเนดะ / โอซากา / นาโกยา

 

18,115


 

56,615โซล

 

12,665


 

39,665


ไทเป

 

10,365


 

27,365สิงคโปร์

 

7,160


 

17,660 

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บน ชั้นธุรกิจ และ ชั้นประหยัด ในเส้นทาง ที่กำหนดด้วยการบินไทย( TG 3 DIGITS only ).           
2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ทารกและไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว (เด็ก และ ทารก คิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่ )               
3. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารผ่าน thaiairways.com ตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม 2559   ถึง 10 มกราคม 2560 และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม 2560  ถึง 30 มิถุนายน 2560 ( วันสุดท้าย ที่อนุญาตให้เดินทางจาก กรุงเทพ ฯ   คือ 30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น )   
4. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออกบัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง               
เงื่อนไขหลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : ( เงื่อนไขของโปรโมชั่นเหมือนเดิม )                  
5. การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร: ไม่อนุญาต
6. การแก้ไขชื่อ (ผู้โดยสารท่านเดิม) : อนุญาติ โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท                
7. การเปลี่ยนเส้นทางบิน: ไม่อนุญาต                 
8.การเปลี่ยนวันเดินทาง และ/ หรือ  เที่ยวบิน: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในอายุบัตรโดยสารและในรหัสชั้นเดินทางเดิม โดยมีค่าธรรมเนียมครั้งละ 3,000 บาท(ต่อเที่ยว/ท่าน) และภาษีที่เพิ่มขึ้น ( ถ้ามี )
9. การเลื่อนชั้นโดยสารให้สูงขึ้น: สามารถทำได้โดยการใช้ไมล์ในการอัปเกรดเท่านั้น          
10. การขอเงินคืน:
ชั้นธุรกิจ :   
บัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้เดินทางทั้งฉบับ อนุญาตให้ขอเงินคืนได้ โดยเสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาท (ต่อฉบับ)      
บัตรโดยสารที่ใช้เดินทางเที่ยวใดเที่ยวหนึ่ง ไม่สามารถขอคืนเงินได้             
ชั้นประหยัด: ไม่สามารถขอเงินคืนได้                   
11. ราคาบัตรฯ ข้างต้นรวม ภาษี  แล้ว ( ภาษี  เปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ. วันที่ออกบัตร ฯและ วันที่เดินทาง 
12.ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส                
13. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน                
14. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ
15. ในกรณีที่มี Mix Class ให้ใช้เงื่อนไขของชั้นประหยัด              
** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า      
   
??
??

 


??
??
??
??

 


??
??
??
??