บัตรโดยสารราคาพิเศษเส้นทางญี่ปุ่น

Nokia

Visit Japan Travel Fair 2015

สำหรับออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2558
เริ่มต้นเดินทาง 25 มิถุนายน 2558 - 31 มีนาคม 2559
 

Nokia

Japan Great Attraction 2 for 2

สำหรับออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 01 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558
เริ่มต้นเดินทาง 01 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558


 

Nokia

Sapporo 2 Gether

สำหรับออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
เริ่มต้นเดินทาง 20 มีนาคม 2558 - 30 กันยายน 2558