โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตกสิกรไทย


เงื่อนไข:

1. สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหมายเลขเดียวกัน ชื่อ-สกุลเดียวกัน โดยชำระด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย และส่ง SMS ลงทะเบียนกับธนาคาร 1 ท่าน ต่อ 1 หมายเลขบัตร และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 2 เม.ย. 60 เท่านั้น
2. เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยครบ 30,000 บาทขึ้นไป/การสั่งซื้อ รับเครดิตเงินคืน 1% (คิดเป็น 300 บาท), ครบ 60,000 บาทขึ้นไป/การสั่งซื้อ รับเครดิตเงินคืน 2% (คิดเป็น 1,200 บาท) และครบ 100,000 บาทขึ้นไป/การสั่งซื้อ รับเครดิตเงินคืน 3% (คิดเป็น 3,000 บาท)
3. จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ
4. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิต ของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย 
5. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน 
6. กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกการซื้อบัตรโดยสาร หรือ ทางสายการบินคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้
7. เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารซึ่งเริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
8. เฉพาะรายการใช้จ่ายที่เกิดภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
9. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
10. บัตร Fleet card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทยเบฟ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และบัตรเดบิตกสิกรไทย ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
**11. ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 10%
12. คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร  เครดิตเงินคืนจะถูกนำเข้าบัญชีบัตรเครดิต ดำเนินการภายใน 7 วันทำการ 
13. บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม และบัตรเดบิตกสิกรไทย ไม่ร่วมรายการแลกคะแนน