การปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เนื่องจากผลกระทบจากพายุโซนร้อนฮาโตะ ดังนี้ :

A) เที่ยวบิน จากกรุงเทพฯ ไป ฮ่องกง

    TG600 - ออกจากกรุงเทพฯ : 13:30 // ถึงฮ่องกง : 17:15

    TG628 - ยกเลิกเที่ยวบิน

    TG638 - ออกจากกรุงเทพฯ: 21:15 // ถึงฮ่องกง: 01:00 (24 สิงหาคม 2560)

    TG606 - ออกจากกรุงเทพฯ: 22:15 // ถึงฮ่องกง: 02:00 (24 สิงหาคม 2560)

    TG602 - ออกจากกรุงเทพฯ: 03:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงฮ่องกง: 06:45 (24 สิงหาคม 2560)

B) เที่ยวบิน จากฮ่องกงไป กรุงเทพฯ

     TG603 - ตรงตามเที่ยวบิน

     TG601 - ออกจากฮ่องกง: 18:45 // ถึงกรุงเทพฯ: 20:30

     TG629 - ยกเลิกเที่ยวบิน

     TG639 - ออกจากฮ่องกง: 02:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงกรุงเทพฯ : 03:40 (24 สิงหาคม 2560)

     TG607 - ออกจากฮ่องกง: 03:00 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงกรุงเทพฯ : 04:40 (24 สิงหาคม 2560)

C) เที่ยวบิน จากภูเก็ต ไป ฮ่องกง

     TG608 - ออกจากภูเก็ต: 04:40 (24 สิงหาคม 2560) // ถึงฮ่องกง: 09:20 (24 สิงหาคม 2560)

D) เที่ยวบินจากฮ่องกง ไป ภูเก็ต

     TG609 - ออกจากฮ่องกง: 15:00 // ถึงภูเก็ต: 17:20

E) เที่ยวบินจาก โซล ไป ฮ่องกง

    TG629 - ยกเลิกเที่ยวบิน

F) เที่ยวบินจาก ฮ่องกง ไป โซล

    TG628 - ยกเลิกเที่ยวบิน

กรุณาติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center (02) 356-1111 (24 ชั่วโมง)

เมนู

โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี

ระยะเวลาในการร่วมรายการ : วันนี้ - 30 กันยายน 2560

SMS ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน ก่อนทำรายการ ครั้งแรกครั้งเดียว และรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ

พิมพ์ TG4(วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ค่าบริการขึ้นกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์) 

 

ส่งมาที่ หมายเลข สำหรับบัตรเครดิต
081-927-9999 บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครติต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
4268800 บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
081-278-2222 บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
081-278-3333 ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด
081 250-7777 บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

1. เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการและได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว

2. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด), ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

3. สมาชิกควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนทาง SMS ,การสำรองที่นั่งและใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 

5. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด


ข้อกำหนดสำหรับเครดิตเงินคืน :

1. เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อรายการ (เซลล์สลิป) และเป็นยอดที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับข้อความตอบกลับการลงทะเบียนสมบูรณ์เท่านั้น 

2. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,500 บาทต่อเซลล์สลิป และสูงสุด 11,000 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ 

3. เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือ บัตรโดยสารระหว่างประเทศซึ่งเริ่มออกเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น 

4. ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณและมอบเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น 

5. บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการ 

6. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 

7. สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสมาชิกภาพอยู่และมีประวัติการชำระเงินดีจนถึงวันที่มีการโอนเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีของท่าน 

8.  สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่ได้ให้ไว้ หากมีการยกเลิกหรือปฏิเสธยอดใช้จ่ายจากสมาชิกบัตรในภายหลัง 

9.  บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบและกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่จำหน่าย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายบัตรโดยสารโดยตรง กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนชำระเงิน 

 

เงื่อนไขการรับรางวัลบัตรโดยสาร :

1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีสูงสุด3 ลำดับแรก ตลอดช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายที่ thaiairways.com เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือ บัตรโดยสารระหว่างประเทศซึ่งเริ่มออกเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น โดยต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 300,000 บาทขึ้นไปตามที่กำหนด 
2. ยอดใช้จ่ายสูงสุดจะคำนวณจากการใช้จ่ายภายใต้หน้าบัตรเดียวกันของบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน 
3. สมาชิกบัตรฯ ที่ได้รับรางวัลบัตรโดยสารชั้นประหยัด(ไป - กลับ) จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่งสามารถเลือกเส้นทางระหว่างประเทศ ที่ใดก็ได้ที่บินโดยการบินไทย ทั้งนี้ไม่รวมสายการบินร่วมหรือ codeshare โดยเส้นทางการบินและวันเดินทาง อาจจะมีข้อกำหนดจากสายการบินตามจำนวนเที่ยวบินและที่นั่ง
4. บัตรโดยสารชั้นประหยัด 1 รางวัล (2 ใบ) จะต้องเดินทางพร้อมกันในเส้นทางเดียวกัน
5. ผู้ได้รับรางวัลจะถูกคัดเลือกโดยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดทั้งนี้กรณีที่มีผู้ถือบัตรฯ มียอดใช้จ่ายสูงสุดเท่ากันมากกว่า 3 ท่าน บริษัทฯ จะใช้เกณท์การพิจารณาจากลำดับของวันและเวลาที่ทำธุรกรรมผ่านบัตรที่ปรากฏในระบบบันทึกการทำธุรกรรมของบริษัทฯ 
6. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้โชคดีภายในวันที่ 15พ.ย.60 ทางเว็ปไซด์ www.krungsricard.com, www.firstchoice.co.th, www.centralthe1card.com และwww.tescolotusfs.com
7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลโดยตรงจากสายการบินไทยด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้กรณีที่ผู้รับรางวัลสละสิทธิ์หรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัล บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับผู้ที่สะสมยอดใช้จ่ายสูงสุดในลำดับถัดไป
8. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1รางวัล ตลอดรายการส่งเสริมการขาย 
9. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อสายการบินไทยโดยตรงเพื่อสำรองที่นั่ง
10. เมื่อทำการสำรองทีนั่งแล้วกรุณาติดต่อออกบัตรโดยสารณกองควบคุมการสนับสนุนการเดินทางณการบินไทยสำนักงานใหญ่
11. รางวัลบัตรโดยสารนี้ ไม่สามารถเลื่อนชั้นโดยสาร แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ,ขาย และไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
12. รางวัลตั๋วเครื่องบินไม่รวมภาษีสนามบิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
13. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีหัก ณ วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร 
14. สายการบินไทยมีสิทธิ์ในการเพิกถอนรางวัลหากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
15. เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
16. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์นำรายละเอียดผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภาพและเสียง และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
17. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ บริษัทฯ เป็นที่สุด


Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on  Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.