King

โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี

ระยะเวลาในการร่วมรายการ : วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560

SMS ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน ก่อนทำรายการ ครั้งแรกครั้งเดียว และรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ

พิมพ์ TG5(วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ค่าบริการขึ้นกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์) 

 

ส่งมาที่ หมายเลข สำหรับบัตรเครดิต
081-927-9999 บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครติต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
4268800 บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
081-278-2222 บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
081-278-3333 ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด
081-250-7777 บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

1. เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการและได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว โดยเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อรายการ (เซลล์สลิป) และเป็นยอดที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับข้อความตอบกลับการลงทะเบียนสมบูรณ์เท่านั้น 

2. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,500 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ 

3. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด), ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า 

4. เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือ บัตรโดยสารระหว่างประเทศซึ่งเริ่มออกเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น 

5. ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณและมอบเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น 

6. บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการ 

7. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 

8. สมาชิกควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนทาง SMS ,การสำรองที่นั่งและใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น 

9. สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสมาชิกภาพอยู่และมีประวัติการชำระเงินดีจนถึงวันที่มีการโอนเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีของท่าน 

10. สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่ได้ให้ไว้ หากมีการยกเลิกหรือปฏิเสธยอดใช้จ่ายจากสมาชิกบัตรในภายหลัง 

11. บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบและกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่จำหน่าย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายบัตรโดยสารโดยตรง กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนชำระเงิน 

12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 

13. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด