ลัดฟ้าทั่วไทย 2558

สำหรับออกบัตรโดยสาร : 30 ธันวาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558

เริ่มออกเดินทาง : 16 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2558


สำรองที่นั่ง

     

เส้นทาง

ราคาบัตรฯเที่ยวเดียว
ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่(บาท)

ราคาบัตรฯไป-กลับ
ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่(บาท)


กรุงเทพฯ - เชียงใหม่


1,700

3,400

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
(Advance purchase 14 days)

1,400

2,800

กรุงเทพฯ - เชียงราย


1,700

3,400

กรุงเทพฯ - เชียงราย
(Advance purchase 14 days)

1,400

2,800

กรุงเทพฯ - ขอนแก่น


1,400

2,800

กรุงเทพฯ - ขอนแก่น
(Advance purchase 14 days)

1,100

2,200

กรุงเทพฯ - ภูเก็ต


1,950

3,900

กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
(Advance purchase 14 days)

1,700

3,400

กรุงเทพฯ - กระบี่


1,700

3,400

กรุงเทพฯ - กระบี่
(Advance purchase 14 days)

1,550

3,100

กรุงเทพฯ - หาดใหญ่


1,800

3,600

กรุงเทพฯ - หาดใหญ่
(Advance purchase 14 days)

1,550

3,100
*** ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่ร่วมค่าภาษีสนามบิน ***

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

 1. 1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขาย ผ่านสำนักงานขาย การบินไทย ตัวแทนจำหน่าย และ Internet ของบริษัท ฯ
 2. 2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และ ไป- กลับ บน ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินของการบินไทย เท่านั้น ( Valid TG 3 Digits Flight only ).
 3. 3. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2557  ถึง 31 มีนาคม 2558  และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 16 มกราคม 2558 ถึง  31 มีนาคม  2558
  4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง
  5. บัตรโดยสารมีอายุ 1  เดือน
  6. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
  7. อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทางในรหัสชั้นเดินทางเดิม และ  ภายในระยะเวลาที่กำหนด เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ  500 บาท
  ( ติดต่อเพื่อ Reissue บัตรใหม่ ภายในอายุบัตรโดยสารเดิม / บัตรโดยสารที่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทาง และ /  หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี)
       **ผู้โดยสารที่มิได้ยกเลิกเที่ยวบินเดิม 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 30 ของราคา บัตรโดยสารปกติ ( RBD : Y )
      ยกเว้น  บัตรโดยสารราคา Advance Purchase หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน
  8. เด็ก และ ทารกมีที่นั่ง คิด 75 %  ของราคาผู้ใหญ่  , ทารกไม่มีที่นั่งคิด  50 % ของราคาผู้ใหญ่
      ** ไม่อนุญาตสำหรับเด็กเดินทางลำพัง
  9. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  10. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ
  11. ได้รับไมล์สะสมปกติ
 4. การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2018 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.