รับฟรี 1500 ไมล์เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยกับ Paypal

ออกบัตรโดยสาร วันนี้ - 16 พฤษภาคม 2560


ข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม  1,000 ท่านแรก เมื่อชื้อบัตรโดยสารการบินไทยและชำระเงินผ่าน PayPal ท่านจะได้รับไมล์สะสมพิเศษ 1,500 ไมล์ สำหรับสมาชิกใหม่รอยัล ออร์คิด พลัส รับสูงสุด 4,000 ไมล์

 

ยังไม่มีบัญชี PayPal?  คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

 สำรองที่นั่ง

           

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 

 ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้ได้กับ:

       -    สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส เท่านั้น  หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สมัครที่นี่
       -    เป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
       -    ใช้ได้กับการซื้อบัตรโดยสารผ่าน thaiairways.com สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทยเท่านั้น
       -    ชื่อผู้โดยสารกับชื่อของผู้ถือบัญชี PayPal และบัญชีสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ต้องเป็นชื่อเดียวกัน
       -    ใช้ได้กับการชำระเงินผ่าน PayPal เท่านั้น หากยังไม่มีบัญชี PayPal สมัครที่นี่

กฎเกณฑ์และเงื่อนไข:
      -    สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส 1 ท่าน สามารถรับข้อเสนอพิเศษนี้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
      -    ข้อเสนอนี้สำหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสจำนวน 1,000 ท่านแรก ที่ชำระค่าบัตรโดยสารการบินไทย สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วย PayPal ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
      -    ในกรณีที่มีการขอคืนเงิน ท่านจะไม่ได้รับไมล์สะสมพิเศษนี้
      -    โบนัสไมล์สะสมพิเศษนี้จะถูกบันทึกในบัญชีสมาชิก หลังจากสิ้นสุดโปรโมชั่นภายใน 60 วัน
      -    สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่กับรอยัล ออร์คิด พลัส ยังจะได้รับโบนัสไมล์สะสมพิเศษอีก  เมื่อบินกับการบินไทยในเที่ยวบินแรก จำนวน 2,500 ไมล์
      -    PayPal จะไม่รับผิดชอบหากสมาชิกไม่สามารถใช้โบนัสไมล์สะสมที่ได้รับในทุกกรณี
      -    PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อเสนอพิเศษนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
      -    การใช้ไมล์สะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของรอยัล ออร์คิด พลัส
      -    กรณีเกิดข้อพิพาท การตัดสินของ PayPal ถือเป็นที่สิ้นสุด

             
** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า