โปรโมชั่นร่วมกับบัตรมาสเตอร์การ์ด

 

สำรองที่นั่ง

     


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารการบินไทย ไป-กลับ ในทุกเส้นทางและทุกชั้นการเดินทาง ที่เริ่มต้นเดินทางออกจากกรุงเทพฯเท่านั้น ตั้งแต่ วันนี้ - 25 ธันวาคม 2559  ผ่านหน้าแคมเปญนี้ บนเว็บไซต์ thaiairways.com เท่านั้น
• ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด เท่านั้น
• บัตรโดยสารต้องเริ่มเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น
• การบินไทยจะติดต่อผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิ์นี้ เพื่อให้มารับบัตรเงินสดคิง เพาเวอร์
• บัตรเงินสดคิง เพาเวอร์ จะแจกตามสิทธิ์มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
• ผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิ์จะต้องแสดงบัตรมาสเตอร์การ์ดตัวจริงหรือสำเนาบัตรมาสเตอร์การ์ด ที่ใช้ในการซื้อบัตรโดยสาร เมื่อมารับบัตรเงินสดคิง เพาเวอร์
• บัตรเงินสดคิง เพาเวอร์ มีอายุถึง 31 ธันวาคม 2559
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด