รักคุณเท่าฟ้า 2558 @เชียงใหม่(เส้นทางต่างประเทศราคาพิเศษ)

สำหรับออกบัตรโดยสาร  : 23 ตุลาคม 2558 - 25 ตุลาคม 2558

เริ่มออกเดินทาง : 23 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559

สำรองที่นั่ง

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป-กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทางที่กำหนดด้วยการบินไทย (TG 3 DIGITS only).
2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว (เด็กคิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่), ทารกไม่มีที่นั่งคิด 50 % ของราคาผู้ใหญ่
3. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ 23 ตุลาคม 2558 – 25 ตุลาคม 2558 และเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 (วันสุดท้าย ที่อนุญาตให้เดินทางจากประเทศไทย คือ31 มีนาคม 2559)
*ไม่อนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศไทยในระหว่างวันที่ ช่วงระหว่าง วันที่ 26-31 ธันวาคม 2558
4. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง
5. หลังจากการออกบัตรโดยสารแล้ว : (เงื่อนไขของโปรโมชั่นเหมือนเดิม)
- ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร
-อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง/ เที่ยวบิน ได้ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร คิดค่าธรรมเนียม 3,000 บาท และ ภาษีที่เพิ่มขึ้น(ถ้ามี) ,เงื่อนไขของโปรโมชั่นคงเดิม
-ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้
6. ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นโดยสารสูงขึ้น
7. บัตรโดยสารเป็นราคารวมภาษี และ ค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว (ภาษีและค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกบัตรโดยสารและวันเดินทาง)
8. ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส
9. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
10. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ/ หรือ โปรโมชั่นอื่นๆ
11. บัตรโดยสาร 1 ฉบับ สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเพียง 1 ใบเท่านั้น
การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า