เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ E-receipt ให้ดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลา 7.00 - 9.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

THAI Value Pack 2017

ออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 03 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560

ออกเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560

** ข้อกำหนดในการออกบัตรโดยสาร ลูกค้าต้องใส่ pin/ password ที่ได้จาก THAI Domestic Value Pack ( 1 pin และ 1 password/ 1 บัตรโดยสารเที่ยวเดียว )

สำรองที่นั่ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :                        

1. ราคาพิเศษนี้ สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด ในเส้นทางภายในประเทศ ที่ให้บริการด้วยเที่ยวบินของการบินไทยเท่านั้น (TG 3 digits only)
2. สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 03 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560  และ เดินทางได้ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2560 ถึง  30 กันยายน 2560                              

3.ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ทั้งจาก THAI value Pack และ บัตรโดยสาร                       

4. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว มีเงื่อนไขดังนี้

4.1) ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร   เส้นทางบิน และ เลื่อนชั้นโดยสาร
4.2)  กรณีสะกดชื่อผิดบางตัวอักษร และเป็นผู้โดยสารท่านเดิม สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อให้ถูกต้องที่ สำนักงานขายของการบินไทยได้ เพียง 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
4.3) เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
PREMIUM THAI: ไม่เสียค่าธรรมเนียม
FLEXI THAI: เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
SUPER SAVE THAI:  ไม่อนุญาต          

5. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน                    

6. บัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ                    

7. ได้รับไมล์สะสม ตามเงื่อนไขของโปรแกรมรอยัล ออร์คิด พลัส

PREMIUM THAI (รหัสชั้นโดยสาร J): ได้รับไมล์สะสมขั้นต่ำ 500 ไมล์ หรือ 125% ของไมล์สะสมปกติ 
FLEXI THAI (รหัสชั้นโดยสาร K): ได้รับไมล์สะสม 500 ไมล์
SUPER SAVE THAI (รหัสชั้นโดยสาร L) : ไม่ได้รับไมล์สะสม     

การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??

ติดตามเรา

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ


THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.