การบินไทยขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทจะทำการยกเลิกเที่ยวบินร่วม ไป – กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - โคตาคินาบาลู ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังต่อไปนี้
เที่ยวบิน TG2421 (WE421) / กรุงเทพฯ – โคตาคินาบาลู / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์
เที่ยวบิน TG2422 (WE422) / โคตาคินาบาลู – กรุงเทพฯ / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์

เมนู

TITF Fare 2016 Domestic Thailand

ออกบัตรโดยสาร : 17 กุมภาพันธ์ 2556 - 21 กุมภาพันธ์ 2556

ออกเดินทาง : 17 กุมภาพันธ์ 2556 - 31 พฤษภาคม 2556
ระหว่าง กรุงเทพฯ และ

ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่ (บาท)

เชียงใหม่

         1,800        

ภูเก็ต

         2,050        

กระบี่

         1,900        

 

Terms and Conditions for booking

 1. 1. ราคาข้างต้นเป็นราคา สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว ในชั้นประหยัดตามแส้นทางที่กำหนดด้วยเที่ยวบินการบินไทย ( TG 3 DIGITS )
    สำหรับการออกบัตรโดยสารในงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่18  ได้ตั้งแต่ วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2559
    และ เริ่มต้นเดินทาง  17  กุมภาพันธ์ 2559 - 31 พฤษภาคม 2559
  *** ไม่อนุญาตให้เริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพ ฯ ในระหว่าง วันที่ 12  - 14 เมษายน 2559
  *** ไม่อนุญาตให้เริ่มต้นเดินทางจากภูเก็ต / กระบี่ / เชียงใหม่ ในระหว่าง วันที่ 15  - 17 เมษายน 2559
  2. ผู้โดยสารต้องกำหนดวันเดินทาง และ ออกบัตรโดยสารทันที่ ที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
  3. บัตรโดยสารสำหรับเด็ก ราคา 75 % ของราคาผู้ใหญ่  และ บัตรโดยสารสำหรับทารกราคา 50  % ของราคาผู้ใหญ่ ( ไม่อนุญาตสำหรับเด็กเดินทางคนเดียว )
  4. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว
      - ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
      -  อนุญาต ให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทางภายในระยะเวลาของโปรโมชั่น ( RBD เดิม ) เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
  **  ทั้งนี้จะต้องแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเดิม ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และ ระบุเที่ยวบิน/ วันเดินทางใหม่ทันทีพร้อมกับติดต่อการบินไทย เพื่อ Reissue  และ ชำระค่าธรรมเนียม กรณีที่แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเดิมน้อยกว่า 3  ชั่วโมงก่อนการเดินทางจะต้องเสียค่าปรับ ร้อยละ 30 ของราคาบัตรโดยสารปกติชั้นธรรมดา ( RBD : Y )
  5. ได้รับไมล์สะสม ตามปกติ 
  6. ราคาบัตรฯ ข้างต้นรวมค่าภาษีสนามบินแล้ว
  7. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ
  8. ที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  ** กรณีสะกดชื่อผิด( บางตัวอักษร) - ต้องเป็นผู้โดยสารคนเดียวกัน อนุญาตให้ทำการ Reissue เป็นชื่อที่ถูกต้องได้โดยเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท 
  ทั้งนี้ ต้องเป็น เส้นทาง / เที่ยวบิน / วันที่  และ RBD เดิม เท่านั้น ( ติดต่อ สำนักงานขายการบินไทย พร้อมเอกสารหลักฐาน )
  การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.