โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตทีเอ็มบี

 

เงื่อนไข

1.    เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น  ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
2.    เพียงลูกค้าบัตรเครดิต TMB มียอดใช้จ่ายสะสมทุก 10,000 บาท ที่เว็บไซต์  www.thaiairways.com  รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB มูลค่า 1,000 บาท   (สูงสุด 3,000 บาท / บัตรตลอดรายการ)  ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2560 
3.    สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
4.    สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่เกิดจากการซื้อบัตรโดยสารและบริการที่เว็บไซต์ www.thaiairways.com เพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการใช้จ่ายเชิงธุรกิจ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล รวมทั้งยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง
5.    ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และ ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
6.    รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558