บินเป็นคู่ สู่ เวียนนา

จองบัตรโดยสาร วันนี้ ~ 31 มกราคม 2561 

เริ่มเดินทางตั้งแต่ 16 ~ 30 พฤศจิกายน 2560/ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561

 

สำหรับการเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ราคาไป-กลับ กรุงเทพฯ - เวียนนา เริ่มต้นที่ 24,590 บาท ต่อท่าน 
การบินไทยให้บริการเที่ยวบินตรงสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยทำการบิน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป

??

 

เส้นทางออก ถึงวันเที่ยวบิน
กรุงเทพฯ - เวียนนา 01.30 07.00 จันทร์, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ TG936
เวียนนา - กรุงเทพฯ 13.30 05.20+1 จันทร์, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ TG937

*เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออกและปิด 40 นาทีก่อนเวลาเครื่องออกตามตาราง

 

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

ระยะเวลาพำนักขั้นต่ำ

 

 3 วัน

อายุบัตรโดยสาร


14 วัน

ไมล์สะสม

 

รหัสชั้นโดยสาร V, W - 25% ของไมล์สะสมปกติ 
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก คิดเป็น 75% ของราคาผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง - คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขบัตรโดยสาร


1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันดินทาง : สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับเที่ยวบินขากลับเท่านั้นโดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/เที่ยว/ ท่าน/ ครั้ง
2. การแก้ไขชื่อ(ตัวสะกด) : สามารถเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
3. ยกเลิก/ ขอเคืนเงิน: ไม่อนุญาต
4. การเลื่อนชั้นโดยสาร ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นโดยสาร

เงื่อนไขอื่นๆ

 


- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

*ราคาพิเศษตั๋วไป-กลับรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า