การบินไทยขอแจ้งเลื่อนการเดินทางสำหรับเที่ยวบินหมายเลข TG660 เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ: 14:45 น.  วันที่ 22 กันยายน 2560
เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ: 22:55 น. วันที่ 22 กันยายน 2560

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานการบินไทย หรือ THAI Contact Center ที่หมายเลข +66(0)2-356-1111

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

Visit Japan FIT Travel Fair Winter @ Siam Paragon

ออกบัตรโดยสาร: 25 - 28 พฤศจิกายน 2559

ออกเดินทาง:  วันนี้ - 31 มีนาคม 2560 และ 15 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2560

 


จาก กรุงเทพฯ ไปชั้นบัตรโดยสาร ราคาบัตรโดยสารไป-กลับ ต่อ 1 ท่าน(บาท)
เริ่มต้นเดินทาง
วันนี้ - 31มี.ค.60
เริ่มต้นเดินทาง
15 พ.ค. - 30 ก.ย. 60
ฟุกุโอกะ ชั้นธุรกิจ 54,130 51,130
ชั้นประหยัด 14,630 13,130
นาโกยา ชั้นธุรกิจ 56,665 51,665
ชั้นประหยัด 16,165 13,665
นาริตะ/ฮาเนดะ ชั้นธุรกิจ 56,680 51,680
ชั้นประหยัด 16,180 13,680
โอซากา ชั้นธุรกิจ 56,825 51,825
ชั้นประหยัด 16,325 13,825
ซัปโปโร ชั้นธุรกิจ 57,150 51,150
ชั้นประหยัด 18,650 13,150


เงื่อนไขบัตรโดยสาร                    

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทางที่กำหนดด้วยการบินไทย ( TG 3 DIGITS only ).
2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว ( เด็ก คิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่ ) ทารกที่ไม่มีที่นั่งคิด 50 % ของราคาผู้ใหญ่                    
3. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 25 - 27  พฤศจิกายน  2559                
    เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 25  พฤศจิกายน  2559  ถึง 31 มีนาคม 2560 และ วันที่ 15  พฤษภาคม 2560 ถึง 30  กันยายน 2560                    
4. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออก    
     บัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง                    
5.  หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : ( เงื่อนไขของโปรโมชั่นเหมือนเดิม )                     
   -  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร                    
    - อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน ได้ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร คิดค่าธรรมเนียม ครั้งละ 3,000 บาท                     
      และ ภาษีที่เพิ่มขึ้น ( ถ้ามี ) , เงื่อนไขของโปรโมชั่นคงเดิม                    
    -  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน                     
    - ชั้นธุรกิจ และ ชั้นประหยัด ( RBD Q ) : สำหรับบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้เดินทางทั้งฉบับ สามารถขอคืนเงินได้ เสียค่าธรรมเนียม 5000 บาท ต่อฉบับ / บัตรโดยสารที่ใช้                    
       แล้วบางส่วน ไม้สามรถขอคืนเงินได้                    
    - ชั้นประหยัด (ยกเว้น RBD Q ) ไม่สามารถขอคืนเงินได้                     
*** กรณีมีการออกบัตรโดยสาร แบบ Mixed Class จะใช้เงื่อนไขของราคา ชั้นประหยัด คือ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้                     
6 . ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น                     
7. บัตรโดยสารเป็นราคารวมภาษี และ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท แล้ว ( ภาษี และ ค่าธรรมเนียม เปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ. วันที่ออกบัตรโดยสาร และ วันเดินทาง )                    
8.  ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส                     
9. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน                     
10 . กรณีสะกดชื่อผิด บางตัวอักษร และ เป็น ผู้โดยสารคนเดิม ก่อนการเริ่มต้นเดินทางอนุญาตให้ Reissued เสียค่าธรรมเนียม 3,000 บาท                     
11. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ                     
** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า                    

Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on  Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.