ซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ไปไต้หวันกับการบินไทย รับฟรี POCKET WI-FI จำนวน 3 วัน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรโดยสารการบินไทยไป-กลับในเส้นทางกรุงเทพ(BKK) - ไต้หวัน (TPE)  ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ต่อ 1 Booking ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com รับฟรี Pocket Wi-Fi สำหรับใช้งานในประเทศไต้หวัน จำนวน 3 วัน*  (มูลค่ารวม 900 บาท ) 

 

ระยะเวลาในการสำรองที่นั่งและรับสิทธิ์ฟรี Pocket Wi-Fi: 15 -30 พ.ย. 2559

ระยะเวลาในการเดินทาง: 15 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2559

Purchase Tickets Online To Taiwan With THAI Get Free Pocket Wi-Fi 3 Days
    
ลงทะเบียนเช่า pocket Wi-Fi ที่นี่
คุณสมบัติ Pocket Wi-Fi

• ยี่ห้อ  : ZTE

• รุ่นสินค้า : MF910

• เครือข่าย : Taiwan Mobile

• จำนวน User ที่สามารถเชื่อมต่อได้ : สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 5 Users และเพื่อความเสถียรในการใช้งานแนะนำไม่ควรเชื่อมต่อเกิน 2 ท่าน

• แบตเตอรี่ : 2300mAh ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 3-4 ชั่วโมง

• ปริมาณการใช้งาน : 10GB ตลอดการเดินทาง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารการบินไทยไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพ (BKK) – ไต้หวัน (TPE) ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 Booking เท่านั้น สำหรับท่านที่เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปต่อ 1 
• ลงทะเบียนรับสิทธิ์รับ Pocket Wi-Fi ฟรีได้ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2559 (“ช่วงเวลาการจอง”) และสามารถใช้ Pocket Wi-Fi ได้ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2559 (“ช่วงเวลาการใช้งาน”) ทั้งนี้ต้องทำการจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วันก่อนวันเดินทาง
• ใช้หมายเลขบัตรโดยสาร (E-Ticket Number) ในการลงทะเบียนรับ Pocket Wi-Fi
• บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะ 3 วันแรกสำหรับการเช่า Pocket Wi-Fi เท่านั้น กรณีที่ระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 3 วันผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าส่วนต่างกับทาง Samurai  Pocket Wi-Fi โดยตรง
• บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบและกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขของการให้เช่า Samurai  Pocket Wi-Fi หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Samurai Wi-Fi โดยตรง และกรุณาศึกษารายละเอียดก่อนการชำระเงิน
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 


ขั้นตอนการเช่า


บริเวณที่รับและคืน Pocket Wi-Fi

สถานที่: สุวรรณภูมิ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับเครื่องที่สนามบิน กรุณาโทรติดต่อสอบถาม:

ติดต่อสำนักงาน:  02-632-9176 

ติดต่อสำหรับสนามบิน:  094-794-7722 / 094-497-4721

 

แผนที่จุดรับ-ส่งคือ Pocket Wi-Fi