บินกับการบินไทย รับสิทธิ์เช่า Pocket Wi-Fi ในเส้นทางญี่ปุ่น ราคา 99 บาท/วัน

ออกบัตรโดยสาร : 22 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560
เดินทาง : 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560

สิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารการบินไทย เมื่อซื้อบัตรโดยสาร ไป-กลับ ในเส้นทางจากกรุงเทพฯ - ญี่ปุ่นผ่าน thaiairways.com รับสิทธิ์เช่า Pocket Wi-Fi แบบ Unlimited ในราคา 99 บาท / วัน (จากปกติ 280 บาท / วัน)*

 

Purchase Tickets Online To Taiwan With THAI Get Free Pocket Wi-Fi 3 Days

*สำหรับเดินทางระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560 

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเช่า Pocket Wi-Fi

1. ซื้อบัตรโดยสารในเส้นทางกรุงเทพฯไปญี่ปุ่น แบบไป-กลับผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 และเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560
2. ลงทะเบียนเพื่อเช่า Pocket Wi-Fi  ผ่านออนไลน์
*สำหรับการลงทะเบียนเช่า Pocket Wi-Fi ผ่านออนไลน์ สามารถทำได้จนถึงก่อนเดินทาง 4 วันและหากประสงค์ที่จะรับ Pocket Wi-Fi ภายใน 3 วันก่อนออกเดินทาง กรุณาลงทะเบียนกับ WI-Ho! โดยตรงที่ wihotg@telecomsquare.co.jp

สถานที่รับและคืน Pocket Wi-Fi

สถานที่รับ

- ล็อบบี้ อาคารผู้โดยสารขาเข้า 1 (Terminal 1) สนามบินนาริตะ
- ล็อบบี้ขาเข้า สนามบินฮาเนดะ
- ล็อบบี้ขาเข้า สนามบินคันไซ
- สนามบินนานาชาติ Central Japan (นาโกยา)
- ล็อบบี้อาคารผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินฟุกุโอกะ
- อาคารผู้โดยสารขาเข้า สนามบินชิโตเสะแห่งใหม่

สถานที่คืน
- ล็อบบี้ อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินนาริตะ
- ล็อบบี้ขาออก สนามบินฮาเนดะ
- ล็อบบี้ขาออก สนามบินคันไซ
- สนามบินนานาชาติ Central Japan (นาโกยา)
- ล็อบบี้อาคารผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินฟุกุโอกะ
- ล็อบบี้สนามบินชิโตเสะแห่งใหม่

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับรับ Pocket Wi-Fi

- หนังสือเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษา
- หมายเลขติดตาม (จะแจ้งด้วยเมล์จากทางบริษัท)

 

คุณสมบัติ Pocket Wi-Fi

ความเร็วในการดาวน์โหลด :

165Mbps

ความเร็วในการอัพโหลด :

37.5Mbps

เวลาการใช้งานสูงสุด :

10 ชั่วโมง

ผู้ให้บริการ :

Wi-Fi Japan

จำนวนเครื่องเชื่อมต่อสูงสุด :

10 อุปกรณ์

น้ำหนัก :

150 กรัม

ขนาด(WxHxD) :

104×18.2×60 มิลลิเมตร

ข้อจำกัดแพกเกจ :

ไม่จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารการบินไทยไป-กลับ เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ ไปฟุกุโอกะ นาโกยา นาริตะ โอซากาและซับโปโร ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com เท่านั้น
  • ลงทะเบียนเช่า Pocket Wi-Fi ได้ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2560 และเดินทางระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560
  • การลงทะเบียนเช่า Pocket Wi-Fi ผ่านออนไลน์ รวมถึงการการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการจอง  ต้องทำการจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วันก่อนวันเดินทาง
  • สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะรับ Pocket Wi-Fi ภายใน 3 วันก่อนออกเดินทาง กรุณาติดต่อเพื่อลงทะเบียนกับ Wi-Ho! โดยตรงที่อีเมล wihotg@telecomsquare.co.jp
  • สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ /1 Booking เท่านั้น
  • ใช้หมายการสำรองที่นั่ง (PNR) ในการลงทะเบียนรับ Pocket Wi-Fi
  • บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบและกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขของการให้เช่า Pocket Wi-Fi หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Wi-Ho!  โดยตรง และกรุณาศึกษารายละเอียดก่อนการชำระเงิน
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด  หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด