ไทยเที่ยวไทย 2557

สำรองที่นั่ง

     

สำหรับออกบัตรโดยสาร : วันนี้   - 07 กันยายน  2557

เริ่มออกเดินทาง : 18 กันยายน 2557 - 30 ธันวาคม 2557


เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

 1. 1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขาย ผ่านสำนักงานขาย การบินไทย ตัวแทนจำหน่าย และ Internet ของบริษัท ฯ
 2. 2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และ ไป- กลับ บน ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินการบินไทย เท่านั้น ( VALID TG 3 DIGITS ONLY )
 3. 3. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 04  - 07 กันยายน 2557   และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 18 กันยายน 2557 ถึง   30 ธันวาคม 2527
 4. 4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง
  5. บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน
  6. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร ,วันเดินทาง , เที่ยวบิน ,  เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
  7. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก  ( เด็กราคาเดียวกับผู้ใหญ่) , ทารกไม่มีที่นั่งคิด  50 % ของราคาผู้ใหญ่
  8. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  9. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ
  10. ได้รับไมล์สะสมปกติ
 5. การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า