เนื่องจากศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ THAI Contact Center มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ระหว่างเวลา 01.00 - 02.00 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลให้ต้องปิดการให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

เมนู

โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตอิออนเงื่อนไข :

- บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559 เท่านั้น
- ยอดการชำระค่าสินค้า และ / หรือบริการ หรือยอดสินเชื่อ ที่นำมาคำนวณเพื่อรับไมล์สะสม ไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตร ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิก
- บริษัทฯ จะคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตร ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนไมล์สะสมตามรอบบัญชีปกติ และรับเพิ่ม 1 คะแนนโบนัสไมล์สะสมจากการซื้อบัตรโดยสารการบินไทยตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการตลาด
- ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิต มีสถานะบัญชีปกติ และจะต้องไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดจนถึงวันรับบัตรโดยสารและไมล์สะสม
- บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการของสายการบิน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโดยตรง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาด อันเนื่องมาจากการพิมพ์หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ผ่านทาง www.aeon.co.th
Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on  Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.