การบินไทยขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทจะทำการยกเลิกเที่ยวบินร่วม ไป – กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - โคตาคินาบาลู ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังต่อไปนี้
เที่ยวบิน TG2421 (WE421) / กรุงเทพฯ – โคตาคินาบาลู / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์
เที่ยวบิน TG2422 (WE422) / โคตาคินาบาลู – กรุงเทพฯ / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์

เมนู

โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของไมล์สะสมรอยัล  ออร์คิด พลัส 3 คะแนน

• ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ที่ท่านสมาชิกบัตรได้รับตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เป็นไมล์สะสมที่สมาชิกบัตรได้รับ
จากการโอนคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
• สิทธิพิเศษรับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 3 ไมล์ สำหรับทุกๆ 25 บาท (“รายการส่งเสริมการขาย”) ใช้ได้สำหรับรายการ
ใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2559 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
จำกัด (“บริษัทฯ”)
• รายการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณไมล์สะสม ต้องเป็นยอดใช้จ่ายที่เว็บไซต์การบินไทย www.thaiairways.com เท่านั้น
• รายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเสริมจะนำมารวมเป็นรายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรหลักภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้
• ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่สมาชิกบัตรจะได้รับจากรายการส่งเสริมการขาย ประกอบไปด้วยคะแนนสะสมปกติ
1.5 คะแนน และคะแนนสะสมที่เพิ่มขึ้นอีก 3 คะแนน โดยคะแนนสะสมปกติจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตร ณ วันที่ทำรายการ
และคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นอีก 3 คะแนนจะถุกแปลงเป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส และโอนเข้าไปยังบัญชีรอยัล ออร์คิด
พลัส ของท่านสมาชิกบัตรภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่สมาชิกบัตรหลักที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกปัจจุบันที่ดีและไม่เคยละเมิด
ข้อบังคับและเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นสมาชิกบัตร จนถึงวันที่มีการโอนโบนัสคะแนนสะสม
• ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
• เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของสถานธุรกิจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด 2 คะแนน

• สิทธิพิเศษรับคะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด 2 คะแนน สำหรับทุกๆ 25 บาท (“รายการส่งเสริมการขาย”)
ใช้ได้สำหรับรายจ่ายระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2559 (“ ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
• สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”)
ยกเว้นบัตรองค์กร (Corporate Card) และบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
• รายการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสม 2 คะแนน ต้องเป็นยอดใช้จ่ายที่เว็บไซต์การบินไทย www.thaiairways.com
เท่านั้น
• รายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเสริมจะนำมารวมเป็นรายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรหลักภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯ จะมอบคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนนในวันที่ทำรายการ และจะทำการโอนคะแนนสะสมเพิ่ม 1 คะแนนไปยังบัญชี
บัตรของท่าน ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ทำรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่สมาชิกบัตรหลักที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกปัจจุบันที่ดีและไม่เคยละเมิด
ข้อบังคับและเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นสมาชิกบัตรจนถึงวันที่มีการโอนโบนัสคะแนนสะสม
• ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
• เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของสถานธุรกิจ
Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on  Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.