เที่ยวบินราคาพิเศษในเส้นทางเอเชียและอิหร่าน

Myanmar

จองบัตรโดยสารตั้งแต่ วันนี้ - 28 กันยายน 2560
เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ -  20 พฤศจิกายน 2560

 
??
จาก กรุงเทพฯชั้นโดยสาร*ราคา ไป-กลับ รวมภาษี
ฮานอย (TG564) ประหยัด 4,690
ธุรกิจ 13,675
เวียงจันทน์ (TG574) ประหยัด 5,015
ธุรกิจ 13,285
ย่างกุ้ง (TG303/ TG305/ TG2301*) ประหยัด 4,920
**ประหยัดพรีเมี่ยม 12,240
ธุรกิจ 13,675
พนมเปญ (TG580/ TG2582*) ประหยัด 5,630
**ประหยัดพรีเมี่ยม 11,300
ธุรกิจ 13,620
มะนิลา (TG624) ประหยัด 5,960
ธุรกิจ 22,310
ธากา (TG321/ TG339) ประหยัด 9,675
ธุรกิจ 18,270
เตหะราน (TG527) ประหยัด 12,920
ธุรกิจ 30,330

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

อายุบัตรโดยสาร

30 วัน

ไมล์สะสม

 

รหัสชั้นโดยสาร W - 25% ของไมล์ปกติ
รหัสชั้นโดยสาร U: 110% ของไมล์ปกติ
รหัสชั้นโดยสาร J: 125% ของไมล์สะสมปกติ

ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก ไม่มีส่วนลด
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก เด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง - คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขบัตรโดยสาร


1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน: 
1.1) ชั้นธุรกิจ/ ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม - สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินขากลับได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/ครั้ง/ ท่าน
1.2) ชั้นประหยัด - สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขากลับได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ ครั้ง/ ท่าน
2. การแก้ไขชื่อ(ตัวสะกด): สามารถเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง  
3. ยกเลิก/ ขอคืนเงิน: ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้

เงื่อนไขอื่นๆ

 


- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
* TGXXXX ให้บริการโดยสายการบินไทยสมายล์
**ชั้นประหยัดพรีเมี่ยมให้บริการโดยสายการบินไทยสมายล์

*ราคาพิเศษตั๋วไป-กลับรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า