เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ E-receipt ให้ดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลา 7.00 - 9.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

กรุงเทพฯ ไป โคตาคินาบาลู

ออกตั๋วก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

เดินทางระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 28 ตุลาคม 2560

*ราคาเริ่มต้นที่ 6,600 บาท

แพ็คเกจพิเศษจากทัวร์เอื้องหลวง คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 
เงื่อนไขบัตรโดยสาร

อายุบัตรโดยสาร

1 เดือน

(วันที่ออกเดินทางจาก โคตาคินาบาลู สู่ กรุงเทพฯ ไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม 2560)

ไมล์สะสม

ไม่มีไมล์สะสม

ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก

ไม่มีส่วนลด

ส่วนลดบัตรโดยสารทารก บัตรโดยสารทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี พร้อมที่นั่ง คิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
บัตรโดยสารทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่
การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

1. ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้

2. ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้
3. ในกรณีที่่สะกดชื่อผิดบางตัวอักษร สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนการเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ เที่ยว

 

เงื่อนไขอื่นๆ

- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

*ราคาตั๋วไป-กลับรวมภาษีในชั้น Economy จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

**การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??

????

??

??

????

??

??

??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเรา

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ


THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.