เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ E-receipt ให้ดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลา 7.00 - 9.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

กรุงเทพฯ ไป มอสโก

สำรองที่นั่งภายใน 26 สิงหาคม 2560

เดินทางภายไป-กลับภายใน 31 สิงหาคม 2560

* ราคาเริ่มต้นต่อท่าน 49,900 บาท

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

วันที่ทำการบิน

TG974/ 975 ให้บริการในวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และ เสาร์

การสำรองที่นั่ง

สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน

การสำรองที่นั่ง

ระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 3 วัน / ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน

(สำหรับเที่ยวบินขากลับ มอสโก - กรุงเทพฯ ต้องไม่เกิน 31 สิงหาคม 2560 )

ไมล์สะสม

110% ของไมล์สะสมปกติ

ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก

จ่าย 75% ของผู้ใหญ่

ส่วนลดบัตรโดยสารทารก

บัตรโดยสารทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่มีที่นั่ง - จ่าย 25% ของราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไข

1. ยกเลิก/ ขอเงินคืน: สามารถยกเลิกหรือขอเงินคืนได้ก่อนการเดินทาง มีค่าธรรมเนียม 9,000 บาท 
2.เปลี่ยนวันเดินทางหรือเที่ยวบิน : สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนวันหมดอายุบัตร มีค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/ ครั้ง
3. แก้ไขตัวสะกดชื่อ-นามสกุล (บุคคลเดียวกัน): สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนเดินทาง มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

 

เงื่อนไขอื่นๆ

- ที่นั่งจำนวนจำกัด
- สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

*ราคาตั๋วไป-กลับรวมภาษีในชั้น Premium Economy จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน


**การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??
??

 

 

??
??
??
??

 

 

??
??
??
??

ติดตามเรา

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ


THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.