เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ E-receipt ให้ดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลา 7.00 - 9.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

บินกับการบินไทย ฟรีบริการรถรับ/ส่งสนามบิน

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2560

ระยะเวลาเดินทาง : 5 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560

สิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไป-กลับในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ เมื่อเดินทางออกจากกรุงเทพฯและซื้อบัตรโดยสารการบินไทยผ่าน thaiairways.com รับฟรีบริการรถลีมูซีนรับหรือส่งสนามบิน ด้วย BMW 5 Series โดยบริษัท Black Tie Limousine
โปรโมชั่นร่วมกับ Black Tie Limousine

 

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารการบินไทยไป-กลับ สำหรับชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ เมื่อเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในเส้นทางระหว่างประเทศผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com เท่านั้น เมื่อซื้อบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2560 และเดินทางในวันที่ 5 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น
2. สำหรับผู้โดยสารเดินทางสูงสุด 2 ท่าน /1 Booking เท่านั้น
3. ผู้โดยสารต้องทำการจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วันก่อนวันเดินทาง
4. ใช้หมายหมายเลขสำรองที่นั่ง (PNR) ในการลงทะเบียนรับบริการรถรับ-ส่ง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
6. สิทธิพิเศษนี้ใช้ไม่ได้กับ บัตรโดยสารเงินบวกไมล์ (Cash + Mile) บัตรโดยสารแลกไมล์ บัตรโดยสารสมนาคุณ บัตรโดยสารรางวัล และบัตรโดยสารที่ปรับชั้นโดยสาร
7. สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด

8. บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบและกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขของงานฯ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Black Tie Luxury Limousine service โดยตรง ที่

email : limousine@theblacktie-service.com หรือ โทร. 06 1402 8855
เงื่อนไขการจองลีมูซีน

1. บริการรถรับ-ส่งสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ด้วยรถ BMW 5 Series หรือเทียบเท่า
2. การให้บริการ 1 สิทธิ์ต่อ 1 เที่ยว (ไปหรือกลับจากสนามบิน)
3. พื้นที่การให้บริการในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ภายในระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตรจากสนามบิน)
4. สำหรับลูกค้าที่เดินทางในเขตปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเที่ยวละ 500 บาท
5. จำนวนผู้เดินสูงสุดได้แก่ 2 ท่าน พร้อมสัมภาระ 2 ใบ
6. การทำจองสามารถทำจองผ่านทาง email ได้ที่ limousine@theblacktie-service.com
7. การทำจอง กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
8. ในการยกเลิกการใช้บริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันกรณี No Show
9. กรณีหากยกเลิกน้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะเกิดกรณี No Show ซึ่งกรณี No Show คิดเป็นค่าใช้จ่ายตามจริง เรียกเก็บ 100% จากลูกค้า
 

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on  Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.