โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตซิตี้แบงก์


เงื่อนไขโปรแกรม “แลกฟิน บินฟรีฮ่องกง กับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด”

 

 • 1. โปรโมชั่นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • 2. โดยทุกการแลกคะแนนสะสม 4,000 คะแนน ลูกค้าจะได้รับ 1 สิทธ์ เพื่อชิงรางวัล บัตรโดยสารไปกลับ กรุงเทพ - ฮ่องกง ชั้นประหยัด สำหรับ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 21,600 บาท จำนวน 15 รางวัล ร่วมรายการโดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ด้วยการส่ง SMS พิมพ์ ROP (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 (ค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาท)    

เงื่อนไขบัตรโดยสารเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 

 • 1. สามารถออกบัตรโดยสารตั้งแต่ 16 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561 
 • 2. เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 16 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 
 • 3. ไม่สามารถใช้ออกบัตรโดยสารสำหรับเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ได้ ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2561, 26 - 29 พฤษภาคม 2561, 26 - 29 กรกฎาคม 2561 และ 10 - 13 สิงหาคม 2561
 • 4. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นแถมพก หรือรางวัลในการเสี่ยงโชคเลขที่ 1341/2560ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา  จ.ปทุมธานี ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
 • 5. สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยและลงทะเบียนในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น โดยธนาคารฯ จะพิมพ์หมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้ายของผู้มีสิทธิ์และนำมาจับรางวัลในวันที่  15 มีนาคม 2561  เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  และจะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีทาง www.citibank.co.th 


เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • 1. เงื่อนไขของบัตรโดยสารเป็นไปตามรายละเอียดที่บริษัทการบินไทยกำหนด 
 • 2. ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ
 • 3. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับรหัส เพื่อทำการสำรองที่นั่งด้วยตนเอง ทางออนไลน์ ที่ www.thaiairways.com
 • 4. ผู้ได้รับรางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับอัตรา ณ วันที่ออกตั๋ว
 • 5. ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่างในแต่ละเที่ยวบิน
 • 6. การเปลี่ยนแปลง วันที่ เวลา และเที่ยวบินหลังจากที่ทำการสำรองที่นั่งแล้ว มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 3,000 บาท
 • 7. บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินได้
 • 8. บัตรโดยสารไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถเลื่อนชั้นโดยสารได้ ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็กหรือทารก


เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด

 • 1. การแลกคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด เป็นส่วนลดเมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทย
 • 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ และ พรีเฟอร์ เท่านั้น
 • 3. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารของการบินไทย ไทยสมายล์ หรือทัวร์เอื้องหลวง โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดยตรงของการบินไทยเท่านั้น (สำนักงานขายบัตรโดยสารการบินไทย และไทยสมายล์ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด /ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์การบินไทย เว็บไซต์ของการบินไทย www.thaiairways.com  และเว็บไซต์ของไทยสมายล์www.thaismileair.com ไม่รวมถึงตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร) 
 • 4. หลังจากชำระค่าบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS จากธนาคารซิตี้แบงก์ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ เพื่อทำรายการแลกคะแนนสะสมเป็นส่วนลดโดยทุกๆ 4,000 คะแนน จะได้รับส่วนลด 1,000 บาท หรือหากยอดชำระน้อยกว่า 1,000 บาท คะแนนสะสมสามารถแลกได้เต็มจำนวนเท่านั้นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 4 คะแนน = 1 บาท 
 • 5. ลูกค้าสามารถทำรายการรับส่วนลดด้วยคะแนนสะสมภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับ SMS แจ้ง 
 • 6. เมื่อทำรายการสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะเห็นรายการหักเงิน, รายการคืนเงิน และคะแนนสะสมที่หัก จากใบแจ้งยอดในรอบถัดไป หรือ ทางเว็บไซต์ซิตี้แบงก์ออนไลน์ การแลกคะแนนสะสมของโปรแกรมนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, ยกเลิก หรือโอนคะแนนกลับเข้าบัญชีได้
 • 7. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อกับทางผู้ให้บริการโดยตรง 
 • 8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 • 9. ธนาคารฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกคะแนนสะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมที่ใช้ก่อนการทำรายการ
 •