โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตซิตี้แบงค์

เงื่อนไข
● สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ที่ออกในประเทศไทยที่ลงทะเบียนร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซด์ที่กำหนดเท่านั้น
● สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
● คะแนนสะสมจะคำนวณทุกๆ 10,000 บาท โดยรวมกับคะแนนปกติจนครบจำนวนเท่าที่กำหนด
● บัตรเครดิตซิตี้แบงก์อัลทิมา และ ซิตี้แบงก์รีวอร์ด รับคะแนนเพิ่ม 1 เท่าสำหรับทุกๆ 10,000 บาท และคะแนนเพิ่ม 4 เท่าสำหรับทุกๆ 10,000 บาท จากยอดที่เกิน 70,000 บาท
● บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภท รับคะแนนสะสมเพิ่มจนได้อัตราการแลกไมล์ตามที่กำหนด
● บัตรเครดิตซิตี้แบงก์แคชแบ็ก ทุกประเภท รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 0.25% สำหรับทุกๆ 10,000 บาทและ 1% สำหรับทุกๆ 10,000 บาท จากยอดที่เกิน 70,000 บาท
● จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 100,000บาท/เดือน/ลูกค้ารวมทุกประเภทบัตรหลักและบัตรเสริม
● คะแนนสะสมจะถูกบันทึกให้ในบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่สมาชิกฯ ร่วมรายการ โดยสมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบคะแนนสะสม