HOT SALE

สำรองที่นั่ง

 

ออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันนี้ - 27 กรกฎาคม 2557

เริ่มเดินทาง : 01 กันยายน - 15 ตุลาคม 2557


                  ระหว่างกรุงเทพฯ และ

ราคาบัตรโดยสารไป - กลับ เริ่มต้นที่ (บาท)
(สำหรับผู้โดยสาร 1 ท่าน)

เชียงใหม่                        

2,800                                        


ขอนแก่น                        

2,150                                        

ภูเก็ต                              

3,200                                        

กระบี่                              

2,750                                         เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร

  1. 1. ราคาข้างต้นเป็นราคา สำหรับการเดินทางไป - กลับ  ในชั้นประหยัดตามแส้นทางที่กำหนดด้วยการบินไทย เท่านั้น
  2. สำหรับการออกบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่ วันที่ 25   ถึง 27 กรกฎาคม 2557 และ เริ่มต้นเดินทาง 01 กันยายน 2557 - 15 ตุลาคม 2557
  3. 2.  บัตรโดยสารเส้นทางไป-กลับ มีอายุ 14  วัน  นับจากวันเริ่มต้นเดินทาง ที่ระบุบนบัตรโดยสาร
  4. 3. ผู้โดยสารต้องกำหนดวันเดินทาง และ ออกบัตรโดยสารทันที่ ที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
  5. 4. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก และ ทารก
  6. 5. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทาง , เที่ยวบิน,  วันเดินทาง , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
  7. 6. ได้รับไมล์สะสม ตามปกติ 
  8. 7.ที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า