Family&Friends to Europe for 4 persons

ออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

เดินทางตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558
สำหรับเดินทางพร้อมกัน 4 ท่านขึ้นไป

สำรองที่นั่ง


จาก กรุงเทพฯ/เชียงใหม่/ขอนแก่น/กระบี่/หาดใหญ่/ภูเก็ต ไป

ราคาบัตรโดยสารไป-กลับ ต่อ 1 ท่าน(บาท)
เริ่มต้นที่

ลอนดอน/ปารีส/แฟรงค์เฟิร์ต/มิวนิค/ซูริค

18,380
มาดริด/โรม/มิลาน/บรัสเซล/สตอกโฮล์ม/โคเปนเฮเกน/ออสโล

          16,335          


เงื่อนไขบัตรโดยสาร

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทาง และ เที่ยวบินที่กำหนด ด้วย การบินไทย เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน หรือ เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น รวมทั้งไม่สามารถขอคืนเงินได้
2. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางของผู้ใหญ่ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไปโดยต้องเดินทางพร้อมกัน ในเส้นทางเดียวกัน ตลอดทั้งไป และ กลับ
3. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว ทารก คิด 50 % ของราคาผู้ใหญ่
4. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 25 มีนานคม 2558  -  30 กันยายน 2558 และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 16 เมษายน 2558   -  30 กันยายน 2558
5. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออกบัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
6. ราคาบัตรฯ ข้างต้นไม่รวม ภาษี และ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท
7. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน / วันเดินทาง ได้เฉพาะเที่ยวกลับ เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 
    7.1 การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน เที่ยวบิน / วันที่
    7.2  การเดินทางขากลับเข้ากรุงเทพฯ อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน / วันที่ ได้เพียง 1 ครั้ง ภายในอายุบัตรโดยสาร คือ 21 วัน นับจากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรฯ คิดค่าธรรมเนียม 3000 บาท (รหัสชั้นเดินทางเดิมและ เงื่อนไขของโปรโมชั่นเดิม ) 
8.  ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส
9. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
10. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ
** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า