บินเป็นคู่สู่ยุโรป


จองบัตรโดยสาร วันนี้ - 20 สิงหาคม 2560

เริ่มเดินทางตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560


 ??
จาก กรุงเทพฯ*ราคาไป- กลับ รวมภาษี
ลอนดอน 30,135
แฟรงก์เฟิร์ต/ ซูริค/ ปารีส 27,930
มิวนิก/ บรัสเซลส์ 26,960
มิลาน / โรม 25,280
โคเปนเฮเกน / สตอกโฮล์ม / ออสโล 24,430
มอสโก 22,075
จาก ภูเก็ต (เฉพาะเที่ยวบินตรงเท่านั้น)ราคาไป-กลับ รวมภาษี
แฟรงก์เฟิร์ต 27,930

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

อายุบัตรโดยสาร


21 วัน

ระยะเวลาพำนักขั้นต่ำ


3 วัน (รหัสชั้นโดยสาร W) 

ไมล์สะสม

 

V, W - 25% ของไมล์สะสมปกติ 

K - 75% ของไมล์สะสมปกติ

ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก ไม่มีส่วนลด
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง - คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขบัตรโดยสาร


1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/ วันเดินทาง: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ ครั้ง/ ท่าน
2. แก้ไขชื่อ(บุคคลเดียวกัน) : สามารถแก้ไขชื่อได้ก่อนออกเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ท่าน
3. ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นโดยสาร
4. ไม่อนุญาตให้ยกเลิก/ ขอคืนเงิน

เงื่อนไขอื่นๆ

 


- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

*ราคาพิเศษตั๋วไป-กลับรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า