เที่ยวสบายกับการบินไทย - เส้นทางในประเทศ

ออกบัตรโดยสารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เดินทางถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ และ ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นเที่ยวละ
จันทร์ - พฤหัสบดีศุกร์ - อาทิตย์
เชียงใหม่
1,400 1,600
ภูเก็ต 1,900
2,100
กระบี่ 1,700 1,900

*** ราคาข้างต้น เป็นราคาที่รวมภาษีสนามบิน และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ***??

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

ไมล์สะสม

500 ไมล์
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก บัตรโดยสารเด็กคิด 75% ของราคาผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก บัตรโดยสารทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง 50% ของราคาผู้ใหญ่
การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร


1. การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ภายในอายุบัตร โดยมีค่าธรรมเนียม ครั้งละ 500 บาท
2. ยกเลิก/ ขอคืนเงิน: ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
เงื่อนไขอื่นๆ- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
- ไม่อนุญาตให้เลื่อนช้นโดยสาร

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า