การบินไทยขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทจะทำการยกเลิกเที่ยวบินร่วม ไป – กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - โคตาคินาบาลู ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังต่อไปนี้
เที่ยวบิน TG2421 (WE421) / กรุงเทพฯ – โคตาคินาบาลู / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์
เที่ยวบิน TG2422 (WE422) / โคตาคินาบาลู – กรุงเทพฯ / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์

เมนู

Special Fares Promotion from Hong Kong

SEARCH FLIGHT

Stopover at the first board    Stopover on the return

Valid for ticketing : 02 January 2014 - 17 January 2014

Departure date : 10 Feburary 2014 - 16 March 2014

From Hong Kong to Class of Service
business class (J)
Economy class (M,H,Q,W,V)
Price Round trip
for 1 Passenger(HKD)
Ticket Validity 
Bangkok
(direct flight)
J 4510 1 Month
M 2250
H 2100
Q 1950
Q 1800 14 Days
V 1650
W 1500
Phuket
(direct flight)
J 5510 1 Month
M 3260
H 3110
Q 2960
Q 2810 14 Days
V 1660
W 2510

Chiang Rai/Chiang Mai/Hat Yai/Phuket/
Krabi/Khon Kaen/Ubon Ratchathani/Surat Thani/Udon Thani
J 5810 1 Month
M 3140
H 3000
Q 2860
Q 2720 14 Days
V 2580
W 2440
Seoul
(direct flight)
J 5440 1 Month
M 2920
H 2770
Q 2620
Q 2470 14 Days
V 2320
W 2170

Terms and Conditions for booking

1. Ticketing Date 02 January 2014 - 17 January 2014
2. Departure Date 10 Feburary 2014 - 16 March 2014
3. Blackout date NIL
4. Surcharge  Ticket price exclusive of surcharge and taxes
5. Stopover Hong Kong to Thailand : 1 Free stopover in Bangkok for entire journey
Hong kong to Seoul : Not permitted
6. Penalty  
Before Departure  
      - Change Reservation J class: Permitted within the ticket validity
H/M class: Permitted
Q/V/W class: Not permitted
      -  Rerouting Not Permitted 
      - Reissuing Not Permitted 
      - Refunds/Cancellations Totally unused ticket : J class: Refund fee HKD580
                                M/H/Q/V/W class: refund fee HKD780
After Departure  
      - Change Reservation J class: Permitted within the ticket validity
H/M class: Permitted
Q/V/W class: Permitted with fee HKD780
      -  Rerouting Not Permitted 
      - Reissuing Not Permitted 
      - Refunds/Cancellations Partially used ticket : No refund
7. Children  No discount permitted. Fare not applicable to UM service
8. Mileage Accrual J/M/H/Q class : Normal mileage accrual
W/V class : Accrues 25% Rop Mileage of actual miles
9. Seat per Flight Limited seat per flight.
**This promotion cannot be used in conjunction with other promotions including all upgrades**
**TG reserves the right to change fares and conditions without prior notice.**