เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ E-receipt ให้ดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลา 7.00 - 9.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เมนู

Japan Great Attraction

สำรองที่นั่ง

สำหรับออกบัตรโดยสาร : วันนี้  - 19 มีนาคม 2558

เริ่มออกเดินทาง : วันนี้  - 19 มีนาคม 2558


สำหรับการเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป

เส้นทางระหว่างกรุงเทพ และ    

ไป-กลับ ราคาเริ่มต้นที่
(ต่อ 1 ท่าน)

          โตเกียว (TG676/TG660)                       

           16,920                            

           โอซาก้า (TG672)                                    

            17,055                            

           ฟุกุโอกะ                                                   

            16,395                            

           นาโกย่า                                                   

            16,885                            

 


เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

  1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทาง และ เที่ยวบินที่กำหนด ด้วย การบินไทย เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน หรือ เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น รวมทั้งไม่สามารถขอคืนเงินได้
  2. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางของผู้ใหญ่ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยต้องเดินทางพร้อมกัน ในเส้นทางเดียวกัน ตลอดทั้งไป และ กลับ
      สำหรับการออกบัตรโดยสารผ่าน thaiairways.com เท่านั้น.

  3. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว
  4. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันนี้  -  19 มีนาคม 2558     และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันนี้   -  19 มีนาคม 2558
  5. ไม่อนุญาตให้เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในระหว่าง วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 04 มกราคม 2558
  6. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออกบัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
  7. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน / วันเดินทาง ได้เฉพาะเที่ยวกลับ เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
       7.1 การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน เที่ยวบิน / วันที่
       7.2  การเดินทางขากลับเข้ากรุงเทพฯ อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน / วันที่ ได้เพียง 1 ครั้ง ภายในอายุบัตรโดยสาร คือ 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรฯ คิดค่าธรรมเนียม 3000 บาท (รหัสชั้นเดินทางเดิมและ เงื่อนไขของโปรโมชั่นเดิม ) 
  8.  ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส
  9. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  10. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ
  11. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก (เด็ก และ ทารกที่มีที่นั่งคิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่) , ทารกที่ไม่มีที่นั่ง คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่
  ** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามเรา

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ


THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2017 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.