โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตกสิกรไทย

 

 

เงื่อนไข
1. คำนวณคะแนนสะสมพิเศษเฉพาะยอดใช้จ่ายเมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยผ่านระบบออนไลน์กับเว็บไซต์  www.thaiairways.com ทั้งนี้ไม่รวมรายการยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมทุกประเภท
2. รายการส่งเสริมการขายนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2557 – 31 ม.ค. 2558
3. ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษทาง SMS เพียงครั้งเดียวตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ไม่รวมบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม
4. เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบทุก 10,000 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสม 2 เท่า (คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า บวกคะแนนพิเศษ 1 เท่า รวมเป็น 2 เท่า) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบทุก 50,000 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสม 5 เท่า (คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า บวกคะแนนพิเศษ 4 เท่า รวมเป็น 5 เท่า) จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดสำหรับการให้คะแนนสะสมพิเศษที่ 100,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ ภายใต้ชื่อและนามสกุลเดียวกัน หรือคิดเป็นคะแนนพิเศษ 16,000 คะแนน
5. ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
6. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ
7. คะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
8. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
9. สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
10. บัตร Fleet card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทยเบฟ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888