เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ และ กระบี่

จองบัตรโดยสารตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายน 2560
สำหรับการเดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายน 2560

ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว ระหว่าง กรุงเทพฯ และ กระบี่ เริ่มต้นที่ 1,900 บาท ต่อท่าน

 
??

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

เที่ยวบิน

สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินไทยสมายล์ หมายเลขเที่ยวบิน TG2241/ TG2242 เท่านั้น

ไมล์สะสม

 

500 ไมล์

ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก เด็กอายุ 2 -11 ปี - คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง - คิด 25% ของราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขบัตรโดยสาร


1. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ เที่ยว/ ท่าน
2. การเปลี่ยนแปลงหมายเลขเที่ยวบิน: ไม่อนุญาต
3. การแก้ไขชื่อ(ตัวสะกด): สามารถแก้ไขได้ก่อนวันเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ ท่าน
4. ยกเลิก/ ขอคืนเงิน: ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้

เงื่อนไขอื่นๆ

 


- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

*ราคาพิเศษตั๋วไป-กลับรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า