โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตซิตี้แบงก์เงื่อนไข

• การให้อัตราคะแนนพิเศษของโปรโมชั่นจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายทั้งหมด (รวมบัตรหลัก และบัตรเสริม) โดยจะคำนวณทุกๆ 10,000 บาท และเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท/ลุกค้า/ตลอดรายการ (ทุกบัตรรวมกัน) โดยคำนวณรวมกับคะแนนสะสมปกติของบัตรฯ ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดจนครบจำนวนเท่าที่กำหนด และยอดใช้จ่ายที่เกิน 100,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมในอัตราปกติ
• บัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา และซิตี้ รีวอร์ด รับคะแนนเพิ่ม 1 เท่า สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และคะแนนเพิ่ม 3 เท่า สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
• บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ รับคะแนนเพิ่ม 1 เท่า สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และคะแนนเพิ่ม 4 เท่า สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
• บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภท ทุก 15 บาท รับ 1 คะแนน สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และทุก 8 บาทรับ 1 คะแนน สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
• บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ค ทุกประเภท รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 0.25% สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และเพิ่ม 0.50% สำหรับทุกๆ 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยที่ลงทะเบียนร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายหรือผ่านทางเว็บไซต์การบินไทยเท่านั้น
• เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือ บัตรโดยสารระหว่างประเทศซึ่งเริ่มออกเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
• จำกัดการให้คะแนนสูงสุดจากการใช้จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท/ลุกค้า/ตลอดรายการ
• คะแนนสะสมจะถูกบันทึกให้ในบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่สมาชิกฯ ร่วมรายการ โดยสมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบคะแนนสะสม
• ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสิรมการขายนี้
Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on  Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on  Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2018 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.