โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตกรุงศรี

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการและได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว โดยคะแนนสะสมจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเท่านั้น
• จำกัดคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 30,000 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด
• เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือ บัตรโดยสารระหว่างประเทศซึ่งเริ่มออกเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
• ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณและมอบคะแนนสะสมเข้าในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
• บริษัทฯ จะโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการ
• คะแนนสะสมไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• สมาชิกควรเก็บหลักฐานการสำรองที่นั่งและใบเสร็จไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
• สงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสมเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสมาชิกภาพอยู่และมีประวัติการชำระเงินดีจนถึงวันที่มีการโอนคะแนนสะสมเข้าในบัญชี • สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนนสะสมที่ได้ให้ไว้ หากมีการยกเลิกหรือปฏิเสธยอดใช้จ่ายจากสมาชิกบัตรในภายหลัง
• บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบและกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่จำหน่าย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายบัตรโดยสารโดยตรง กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนชำระเงิน • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด