โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตกรุงไทย


เงื่อนไข โปรโมชั่น KTC - THAI ใจป้ำแจก ROP Mile ไม่จำกัด


• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะสมาชิก บัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ยกเว้น KTC Cash Back, KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, KTC Visa SME Commercial Gold, KTC Visa Corporate Gold, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสมาชิกต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นี้ตามที่ระบุ 

• สมาชิกสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ โดยเคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายของบัตรเครดิต และโอน รอยัล ออร์คิด พลัสไมล์พิเศษ ดังกล่าวไปยังบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัสของสมาชิกบัตรโดยตรง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ 31 มี.ค. 57

• สงวนสิทธิ์มอบไมล์พิเศษตามรายการนี้เฉพาะยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อ สินค้า/บริการเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ไม่รวมถึงรายการเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉลโดยหากตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกไมล์พิเศษที่มอบคืนทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี 

• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายในบางกรณี กรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิ เซลส์สลิปไว้เพื่อยืนยัน การตัดสินของ เคทีซีในการมอบไมล์พิเศษให้สมาชิกบัตรฯในรายการส่งเสริมการขายนี้ ถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด 

• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่าน TG ในช่วงวันที่ 15 ก.พ.- 31 มี.ค. 57 ในแคมเปญ "ช้อปออนไลน์ รับคะแนนสูงสุดรวม 10 เท่า" 

• สมาชิกสมาชิกบัตร KTC ที่เข้าร่วมกิจกรรมรายการส่งเสริมการขายที่เลือกรับเป็นรอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์จะต้องเป็น สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส หากสมาชิกไม่มีบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถสมัครได้ที่เว็บไซท์ของการบินไทย 

• สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบรอยัล ออร์คิด พลัสไมล์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพ การเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบคะแนนสะสมพิเศษ