การบินไทยขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทจะทำการยกเลิกเที่ยวบินร่วม ไป – กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - โคตาคินาบาลู ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังต่อไปนี้
เที่ยวบิน TG2421 (WE421) / กรุงเทพฯ – โคตาคินาบาลู / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์
เที่ยวบิน TG2422 (WE422) / โคตาคินาบาลู – กรุงเทพฯ / วันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์

เมนู

Special fare from Malaysia to Bangkok

SEARCH FLIGHT

Valid for ticketing : Now - 31 March 2014

Departure date : Now - 31 March 2014

Routing from Kuala Lumpur/
Penang to
Class of service
Business class(J)
Economy class(W)
Price roundtrip
for 1 passenger(MYR)
Ticket validity
Bangkok J 850 14 Days
W 170

1. Ticketing Date Now - 31 March 2014
2. Departure Date Now - 31 March 2014
3. Blackout date W class: 30 January 2014 - 01 Feburary 2014
4. Surcharge  Ticket price exclusive of surcharge and taxes
5. Stopover Direct services only
6. Penalty  
Before Departure  
      - Change Reservation Not permitted
      -  Rerouting Not permitted
      - Reissuing Not permitted
      - Refunds/Cancellations Totally unused ticket: Non refundable
After Departure  
      - Change Reservation Not permitted
      -  Rerouting Not permitted
      - Reissuing Not permitted
      - Refunds/Cancellations Partially used ticket: Non refundable
7. Children  No discount permitted. FARE NOT APPLICABLE TO UM
8. Mileage Accrual J class : Normal mileage accrual
W class : Accrues 25% ROP mileage of actual miles
9. Seat per Flight Limited seat per flight.
**This promotion cannot be used in conjunction with other promotions including all upgrades**
**TG reserves the right to change fares and conditions without prior notice.**