5 วิธีชำระเงินง่ายๆ

ท่านสามารถชำระเงินค่าบัตรโดยสารที่ทำสำรองที่นั่งผ่าน thaiairways.com ดังต่อไปนี้