จองก่อนจ่ายถูก

ราคาพิเศษเส้นทางในประเทศ

สำหรับเดินทางวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี

เริ่มจองได้ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 - 08 มีนาคม 2558

เริ่มออกเดินทาง ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 - 15 ตุลาคม 2558

ระหว่าง กรุงเทพฯ และ

ราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียวสุทธิ ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่
(บาท)

เชียงใหม่

            1,090           

ขอนแก่น

             1,090             

กระบี่

           1,090          

หาดใหญ่

  1,090
ภูเก็ต       

                       1,290                      

*** ราคาข้างต้นนี้ รวมค่าภาษีสนามบินแล้ว และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ***


เงื่อนไขบัตรโดยสาร

1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขาย ผ่านสำนักงานขาย การบินไทย ตัวแทนจำหน่าย และ Internet ของบริษัท ฯ

2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินของการบินไทย เท่านั้น ( Valid TG 3 Digits Flight only ).และ เดินทางได้เฉพาะ วัน จันทร์ / อังคาร/ พุธ และ พฤหัสบดี เท่านั้น

3. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2558  ถึง 08  มีนาคม 2558  และ เดินทางได้ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เดินทางระหว่าง วันที่ 16 กรกฎาคม 2558  ถึง 31 สิงหาคม  2558

4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง

5. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เที่ยวบิน ,  เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงินได้

6  ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก และ  ทารก

7. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

8. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ

9. ได้รับไมล์สะสมปกติ

การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า