รักคุณเท่าฟ้า 2557


สำรองที่นั่ง

บัตรโดยสาร ไป-กลับ หลากหลายเส้นทางทั่วโลก

ลดสูงสุด 20,000 บาท*

ออกบัตรโดยสาร : 28 เมษายน - 05 พฤษภาคม 2557

เดินทาง : 01 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2557

 
Terms and Conditions for booking

 1. 1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทาง ที่กำหนด  ด้วย การบินไทย และ การบินไทยสมายล์
 2. 2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว    ( เด็ก คิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่ )
 3. 3. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 28  เมษายน 2557  -  05 พฤษภาคม 2557    และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 01 พฤษภาคม 2557  - 30  กันยายน 2557    ( วันสุดท้าย ที่อนุญาตให้เดินทางออกจาก กรุงเทพฯ  คือ 30 กันยายน 2557 เท่านั้น )
 4. 4.  หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : ( เงื่อนไขของโปรโมชั่นเหมือนเดิม )
 5.    - อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน ได้เพียง  1 ครั้ง ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร คิดค่าธรรมเนียม 2, 000  บาท และ ภาษีที่เพิ่มขึ้น ( ถ้ามี ) , ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้
 6. 5. ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น 
 7. 6. บัตรโดยสารไป-กลับ มีอายุ 14 วัน 
 8. 7.  ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส
 9. 8. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน 
 10. 9. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ
 1. ** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า