ซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ไปไต้หวันกับการบินไทย รับฟรี POCKET WI-FI จำนวน 3 วัน (มูลค่ารวม 900 บาท ) 


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรโดยสารการบินไทยไป-กลับในเส้นทางกรุงเทพ(BKK) - ไต้หวัน (TPE)  ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ต่อ 1 Booking ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com รับฟรี Pocket Wi-Fi สำหรับใช้งานในประเทศไต้หวัน จำนวน 3 วัน*

 

ระยะเวลาในการสำรองที่นั่งและรับสิทธิ์ฟรี Pocket Wi-Fi : 15-31 ตุลาคม 2559 เท่านั้น

ระยะเวลาในการเดินทาง: 15 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559

 

*หมายเหตุ ของแถมมีจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพ (BKK) ไปยังประเทศไต้หวัน (TPE) เท่านั้น


ลงทะเบียนรับ Pocket Wi-Fi ที่นี่

 

คุณสมบัติ Pocket Wi-Fi

• ยี่ห้อ : ZTE

• รุ่นสินค้า : MF910

• เครือข่าย : Taiwan Mobile

• จำนวน User ที่สามารถเชื่อมต่อได้ : สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 5 Users และเพื่อความเสถียรในการใช้งานแนะนำไม่ควรเชื่อมต่อเกิน 2 ท่าน

• แบตเตอรี่ : 2300mAh ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 3-4 ชั่วโมง

• ปริมาณการใช้งาน : 10GB ตลอดการเดินทาง


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารการบินไทยไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพ (BKK) – ไต้หวัน (TPE) ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com เท่านั้น

• สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 Booking เท่านั้น สำหรับท่านที่เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปต่อ 1 

• ลงทะเบียนรับสิทธิ์รับ Pocket Wi-Fi ฟรีได้ระหว่างวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2559 (“ช่วงเวลาการจอง”) และสามารถใช้ Pocket Wi-Fi ได้ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 (“ช่วงเวลาการใช้งาน”) ทั้งนี้ต้องทำการจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วันก่อนวันเดินทาง

• ใช้หมายเลขบัตรโดยสาร (E-Ticket Number) ในการลงทะเบียนรับ Pocket Wi-Fi

• บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะ 3 วันแรกสำหรับการเช่า Pocket Wi-Fi เท่านั้น กรณีที่ระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 3 วันผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าส่วนต่างกับทาง Samurai  Pocket Wi-Fi โดยตรง

• บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบและกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขของการให้เช่า Samurai  Pocket Wi-Fi หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Samurai Wi-Fi โดยตรง และกรุณาศึกษารายละเอียดก่อนการชำระเงิน

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด