โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์


เงื่อนไข:

1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท(“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้นบัตรนิติบุคคล ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่15 ส.ค. - 15 พ.ย. 60 โดยพิมพ์ AL วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของท่าน) และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน (ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการส่งเสริมการขายสำหรับบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียน ) ทั้งนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST และ SCB PRIME  รับสิทธิโดยไม่ต้องSMS ลงทะเบียน
2. ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนแบบเต็มจำนวนในการซื้อบัตรโดยสารสายการบินไทยโดยตรง หรือผ่านเว็บไซต์www.thaiairways.comโดยจะได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดยกเว้นรายการผ่อนชำระ  SCB Dee Jung, Call For Dee Jung, Dee Jung Transfer และการใช้บัตรเครดิตเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ
3. เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารเป็นสกุลเงินบาทโดยเดินทางภายในประเทศไทยหรือระหว่างประเทศที่เริ่มต้นการเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
4. ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณได้แก่การซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านบริษัททัวร์ (Travel Agency) หรือ เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ หรือเว็บไซต์ขายบัตรโดยสารสายการบินออนไลน์ทั่วไปที่ไม่ใช่กับเว็บไซต์ของสายการบินที่เข้าร่วมรายการ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
5. จำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมที่เข้าเงื่อนไขการคำนวนเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตรภายใต้ชื่อ– สกุลเดียวกันรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2% เมื่อมียอดใช้สะสมตั้งแต่ 30,000บาทขึ้นไปต่อวัน (ยอดใช้จ่ายสะสม 30,000 – 69,999บาทจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอด 30,000บาทสูงสุดไม่เกิน600บาท, รับเครดิตเงินคืนสูงสุด3% เมื่อมียอดใช้สะสมตั้งแต่ 70,000บาทขึ้นไปต่อวัน (ยอดใช้จ่ายสะสม 70,000 – 149,999บาทจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอด 70,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 2,100บาท, รับเครดิตเงินคืนสูงสุด4% เมื่อมียอดใช้สะสมตั้งแต่ 150,000บาทขึ้นไปต่อวัน (ยอดใช้จ่ายสะสม150,000บาทขึ้นไปจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอด 150,000บาทสูงสุดไม่เกิน 6,000บาท), เฉพาะบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST และ SCB PRIME รับเครดิตเงินคืนสูงสุด8% เมื่อมียอดใช้สะสมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปต่อวัน (ยอดใช้จ่ายสะสม 500,000 บาทขึ้นไปจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอด 500,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาททั้งนี้ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาทต่อท่านตลอดรายการ
6. จำกัดเงินคืนรวมทุกสายการบินที่ร่วมรายการสูงสุด 40,000 บาทต่อท่านตลอดรายการ
7. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนภายใน60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
8. ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับและ/หรือเงื่อนไขใดๆของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
9. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
10. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไขข้อกำหนดระยะเวลาสิทธิประโยชน์ต่างๆและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777