ธันวาพาพ่อเที่ยว 2557

สำหรับออกบัตรโดยสาร : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 - 15 มกราคม 2558

เริ่มออกเดินทาง : 01 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558

สำรองที่นั่ง

     

เส้นทาง

ราคาบัตรฯเที่ยวเดียว
ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่(บาท)

 ราคาบัตรฯไป-กลับ
ต่อ 1 ท่าน
เริ่มต้นที่(บาท)
                                           

 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

          1,800          
                                             3,600

 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
Advance purchase 14 Days*

          1,500          
                                             3,000

 กรุงเทพฯ - เชียงราย

            1,800            
                                             3,600

 กรุงเทพฯ - เชียงราย
Advance purchase 14 Days*

            1,500            
                                             3,000

 กรุงเทพฯ - ขอนแก่น

            1,500            
                                             3,000

 กรุงเทพฯ - ขอนแก่น
Advance purchase 14 Days*

            1,200            
                                             2,400

 กรุงเทพฯ - ภูเก็ต

            2,050            
                                             4,100

 กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
Advance purchase 14 Days*

            1,800            
                                             3,600

 กรุงเทพฯ - กระบี่

            1,800            
                                             3,600

 กรุงเทพฯ - กระบี่
Advance purchase 14 Days*

            1,650            
                                             3,300

 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่

            1,900            
                                             3,800

 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่
Advance purchase 14 Days*

            1,650            
                                             3,300

*** เส้นทางเชียงราย จะเริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

??

เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร

 1. 1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขาย ผ่านสำนักงานขาย การบินไทย ตัวแทนจำหน่าย และ Internet ของบริษัท ฯ
  2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และ ไป- กลับ บน ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินของการบินไทย เท่านั้น ( Valid TG 3 Digits Flight only ).
  3. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 15  พฤศจิกายน 2557   ถึง 15 มกราคม 2558  และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 01  ธันวาคม 2557  ถึง  15 มกราคม 2558
  4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง
  5. บัตรโดยสารมีอายุ 1  เดือน
  6. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
  7. อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทางในรหัสชั้นเดินทางเดิม และ  ภายในระยะเวลาที่กำหนด เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ  500 บาท
  ( ติดต่อเพื่อ Reissue บัตรใหม่ ภายในอายุบัตรโดยสารเดิม / บัตรโดยสารที่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทาง และ /  หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี)
       **ผู้โดยสารที่มิได้ยกเลิกเที่ยวบินเดิม 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 30 ของราคา บัตรโดยสารปกติ ( RBD : Y )
      *ยกเว้น  บัตรโดยสารราคา Advance Purchase หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน
  8. เด็ก และ ทารกมีที่นั่ง คิด 75 %  ของราคาผู้ใหญ่  , ทารกไม่มีที่นั่งคิด  50 % ของราคาผู้ใหญ่
      ** ไม่อนุญาตสำหรับเด็กเดินทางลำพัง 
  9. ที่นั่งมีจำนวจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  10. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ
  11. ได้รับไมล์สะสมปกติ
 2. 12. ราคาบัตรฯ ข้างต้นไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 


Open an external Thai Airways Public Relations Website in a new tab

ติดตามเรา

Open an external Thai Airways Facebook in a new tabOpen an external Thai Airways Twitter in a new tabOpen an external Thai Airways Channel on Youtube in a new tabLink to information about how to add official Thai Airways account on LINE applicationOpen an external the official instagram account of Thai Airways in a new tab

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Open an external download Thai Airways Mobile application on iTunes App Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on Google play in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on BackBerry World in a new tabOpen an external download Thai Airways THAI Touch PC application on Windows Store in a new tabOpen an external download Thai Airways Mobile application on Windows Phone Store in a new tab

THAI Updates

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ข้อเสนอแนะ บริการใหม่ๆ และ ข่าวสารจากการบินไทย ด้วยบริการ THAI UPDATES

Star Alliance Logo - open an external Star Alliance Homepage in a new tab
This website is best viewed with Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer v.9 or higher.
Copyright © 2018 Thai Airways International Public Company Limited (THAI). All rights reserved.